ansiotulot

Ansiotulot ja pääomatulot. Kuvassa nuoli osoittaa ansiotuloihin.