ansiotulovspaaomatulo

Ansiotulojen ja pääomatulojen luokittelua. Ansiotuloa on esim. palkka, puhelinetu, eläke, ja etuudet kuten työttömyyspäiväraha, sairauspäiväraja ja opintoraha. Pääomatuloa on omaisuuden luovutuksesta saatu voitto tai muu tulo, jota varallisuuden katsotaan kerryttäneen. Esimerkiksi vuokratulo, luovutusvoitot, korkotulot ja osinkotulot.