Tommin keissi

Tuloja e-urheilusta

Tommi on pelannut jo monta vuotta ja saa kaikki tulonsa tietokonepelien ammattimaisesta pelaamisesta eli e-urheilusta. Suurimman osa tuloista hän saa striimaamalla pelaamistaan. Tommi osallistuu turnauksiin Suomessa ja ulkomailla.

Tommi on työsuhteessa pelaajaorganisaatioon, joka maksaa hänelle palkkaa. Tommi on menestynyt peliurallaan ja elättää itsensä ainoastaan e-urheilulla. Hän asuu Suomessa, joten hän maksaa myös ulkomailta saamistaan tuloista verot Suomeen

Tuloja Tommi saa palkan lisäksi esimerkiksi sponsoreilta, kilpailupalkinnoista ja lahjoituksina. Striimamisesta eli pelaamisen suoratoistoita Tommi saa tuloja striimin tilaajilta. Kaikista näistä tuloista pitää maksaa veroa. Jos Tommi saa kilpailuista tavarapalkintoja, myös niistä menee vero. Vero lasketaan palkinnon arvosta. Arvo on sama kuin tuotteen hinta, jos sen ostaisi itse.

Jos peliturnaus järjestetään paikan päällä ulkomailla, Tommin pitää yleensä maksaa palkinnosta veroa siihen maahan, missä turnaus pidetään. Koska Tommin kaikista tuloista menee toisaalta vero Suomeen, tästä voisi olla seurauksena kaksinkertainen verotus. Suomen verotuksessa kuitenkin otetaan huomioon tällaiset ulkomaille maksetut verot, eikä samasta tulosta tarvitse maksaa veroja kahdessa eri maassa. Online-turnauksista saatu palkkio verotetaan aina Tommin kotimaassa eli Suomessa. Jos nettiturnauksesta saadusta palkintorahasta peritään veroa ulkomailla, Tommin pitää itse pyytää, että turnauksen järjestänyt maa palauttaa veron.

Tuloistaan Tommi saa vähentää kuluja, jotka liittyvät pelaamiseen. Hän on ostanut uuden näytön sekä muita laitteita ja maksanut itse matkat ulkomailla pidettyyn turnaukseen. Tommi vähentää kulut veroilmoituksessaan.

Kun Tommi saa keväällä esitäytetyn veroilmoituksen, hän tarkistaa, että hänelle maksetut palkat ja muut tulot ovat siinä oikein. Suomesta saadut tulot ovat valmiina veroilmoituksessa, mutta ulkomailta saadut tulot Tommin pitää itse ilmoittaa. Tommi ilmoittaa tiedot OmaVerossa. Jos hän huomaa veroilmoituksessa muita puuttuvia tietoja tai virheitä, hän korjaa nekin OmaVerossa.  Myös vähennykset hän ilmoittaa OmaVerossa.

Tommin muistilista

  • Pidä kirjanpitoa tuloista ja menoista.
  • llmoita palkka, sponsoritulot ja palkintorahat veroilmoituksessa palkkana. samoin striimauksesta saamasi korvaukset. Lahjoitukset sen sijaan pitää ilmoittaa muuna ansiotulona, myös silloin kun olet saanut lahjoitusrahat striimauksen katsojilta.
  • Älä liitä kuitteja tai muita tositteita veroilmoitukseen, mutta säilytä ne itselläsi 6 vuotta sen jälkeen, kun verotus on päättynyt. Tarvitset niitä, jos Verohallinto pyytää tarkempia tietoja tai selvityksen siitä, että ilmoittamasi tiedot pitävät paikkansa.