Jonnen keissi

Opiskelu

Jonne on 20-vuotias ja opiskelee ammattikorkeakoulussa markkinointia. Opiskelun lisäksi hän tekee keikkatyötä vaatekaupassa. Hän saa samanaikaisesti sekä opintorahaa että palkkaa.

Jonne tekee OmaVerossa palkalle oman verokortin. Verokortilla hän ottaa huomioon opintorahan määrän, sillä opintorahan määrä vaikuttaa palkan verokorttiin muodostuvaan prosenttiin siitä huolimatta, että Kela ei enää automaattisesti pidätä siitä veroa. Yleensä jos opiskelijalla ei ole muita tuloja kuin opintoraha – tai palkkatulot opintorahan lisäksi ovat pienet – voi palkan verokortin prosentiksi muodostua muutosverokortille jopa 0 prosenttia.

Jonnen tehdessä töitä opiskelun ohessa hän voi ensin tarkistaa veroprosenttilaskurilla, mikä hänellä pitäisi olla veroprosenttina palkan verokortissa.

Uuden verokortin Jonne voi tehdä OmaVero -palvelussa. Hän tarvitsee korttia varten:

  • arvion vuosituloistaan
  • tiedot kuluvana vuonna saamistaan palkoista, etuuksista (kuten opintorahasta) ja muista tuloista
  • tiedon tuloista tehdyistä ennakonpidätyksistä eli siitä, paljonko hän on maksanut tuloistaan veroa.

Kuluneen vuoden palkkatiedot Jonne tarkastaa viimeisimmästä palkkalaskelmastaan. Palkkatulon lisäksi Jonne ilmoittaa myös etuustulot eli opintorahat, sillä ne otetaan huomioon veroprosenttia laskettaessa. Jos Jonnella olisi useita työnantajia, hänen tulisi huomioida vuosituloarviossa kaikki nämä palkat yhteensä. Tulorajan täyttymistä täytyy kuitenkin tällöin muistaa seurata itse.

Jonne on toimittanut verokortin työnantajalle pari viikkoa ennen palkanmaksua. Jos Jonne ei olisi toimittanut verokorttia työnantajalle, työnantaja olisi pidättänyt 60 % veroa hänen palkastaan. Jonne saa liikaa perityn ennakonpidätyksen takaisin joko veronpalautuksena seuraavana vuonna tai jo maksettu ennakonpidätys huomioidaan, kun hän seuraavan kerran tekee muutoksia verokorttiinsa.

Jonnen muistilista:

  • Kelalle ei tarvitse toimittaa verokorttia opintorahan maksamista varten.
  • Jos teet opintojen ohella palkkatyötä, tarkista veroprosenttilaskurilla, mikä prosentti palkan verokortissa pitäisi olla.
  • Ota verokorttia tehdessäsi palkkatulon lisäksi huomioon myös opintoraha.
  • Esitä verokortti työnantajalle hyvissä ajoin ennen palkan maksamista.