Timpan keissi

Töissä raksalla

Palkkatulon verokortti

Timpan tulo on palkkatuloa. Hän voi tehdä verokortin työnantajalle suoraan OmaVero ‑palvelussa. Verokorttia varten hänen on ilmoitettava arvio koko vuoden ansiotuloistaan sekä kuluvan vuoden aikana jo ansaitsemiensa palkkojen kokonaismäärä ja niistä tehtyjen ennakonpidätysten määrä.

Veronumero

Rakennusalalla työskentelevillä on oltava kuvallinen henkilökortti, jossa näkyy veronumero. Vaikka Verohallinnon suomalaiset henkilöasiakkaat ovat saaneet veronumeron verokortin yhteydessä, veronumeroa ei ole automaattisesti merkitty veronumerorekisteriin. Timppa on aikaisemmin pyytänyt verotoimistoa lisäämään hänet veronumerorekisteriin henkilökorttia varten.

Veronumerorekisteriin merkitseminen tapahtuu helpoiten OmaVerossa.

Matkat vaihtuviin työkohteisiin

Timppa voi vähentää verotuksessa matkat, jotka hän on tehnyt erityiselle työntekemispaikalle joko kotoa tai työskentelypaikkakunnalla sijaitsevalta asunnolta. Matkakulut ovat tulonhankkimiskuluja. Timppa saa tehdä vähennyksen käyttämänsä kulkuneuvon kustannusten mukaan. Hän ilmoittaa nämä matkat esitäytetyn veroilmoituksen kohdassa Muut vähennykset – matkakulut (erityisalan matkat).

Koska Timppa työskentelee verotuksen kannalta erityisalalla, hän voi lisäksi vähentää mahdollisesti lisääntyneet elantokustannukset tulonhankkimiskuluina, jos työnantaja ei ole korvannut niitä verovapaasti. Elantokustannuksilla tarkoitetaan elämiseen tarvittavia pakollisia kustannuksia. Jos Timppa ei anna kuluista muuta selvitystä, vähennyksen määrä on sama kuin verovapaassa ateriakorvauksessa.

Timpan kannattaa koko verovuoden ajalta pitää muistiinpanoja siitä, missä hän on työskennellyt, kuinka pitkään työskentely milläkin työmaalla on kestänyt ja paljonko matkoista on aiheutunut kustannuksia. Timpan on hyvä pitää tarkkaa ajopäiväkirjaa kilometreistä. Ajopäiväkirja  helpottaa veroilmoituksen tekemistä ja on avuksi siinä tapauksessa, että Verohallinto pyytää Timpalta kuluista kirjallista lisäselvitystä. Ilman muistiinpanoja Timpan ei ole helppo antaa kattavaa selvitystä veroilmoituksen tueksi.

Timpan muistilista:

  • Aktivoi veronumerosi OmaVerossa veronumerorekisteriin.
  • Esitä verokortti työnantajalle hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkkapäivää.
  • Muuta verokorttia OmaVero -palvelussa, jos tulot muuttuvat vuoden aikana.
  • Ota matkakulut huomioon verokorttihakemuksessa, jos haluat vähentää ne jo palkanmaksuvuoden aikana.
  • Pidä verovuoden aikana muistiinpanoja matkakustannuksista ajopäiväkirjan avulla. Niitä ei tarvitse liittää veroilmoitukseen, mutta Verohallinto voi tarvittaessa pyytää niitä lisäselvitykseksi.