Johannan keissi

Totomyyjä

Johanna opiskelee ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi ja tekee osa-aikaisesti töitä totomyyjänä raviradalla totomyyjänä. Hän saa Kelalta opintorahaa ja työstä palkkaa. Johanna voi myös aterioida raviradalla työpäivinä eli hänellä on ravintoetu.

Opiskeluiden alussa Johanna sai pelkästään opintorahaa, josta Kela ei vuodesta 2019 alkaen enää pidätä veroa. . Nyt kun Johanna aloitti myös työskentelyn, kannattaa hänen tehdä verokortti palkalle ja samalla ottaa huomioon opintorahan määrä. Opintorahalle Johanna ei voi tehdä omaa verokorttia, mutta opintorahan määrä vaikuttaa palkan verokorttiin muodostuvaan prosenttiin.

OmaVero -palvelusta

Palkan verokortin Johanna tekee OmaVero-palvelussa. Johanna kirjautuu palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan ja tilaa verokortit täyttämällä tietoja seuraavasti:

Vaiheessa 2 Palkat ja luontoisedut -kohtaan täytyy merkitä ensin koko vuoden saatu palkkatulo yhteenlaskettuna ennen vähennettyjä veroja ja paljonko hän on maksanut siitä veroa. Sen jälkeen täytyy merkitä, paljonko palkkaa tulee saamaan kuluvana vuonna tai vaihtoehtoisesti loppuvuonna.

Palkan tiedot Johanna tarkistaa viimeisimmästä palkkalaskelmasta ja opintorahan tiedot Kelalta. Lisäksi hän muistaa, että ravintoetu on luontoisetu. Se täytyy arvioida mukaan koko vuoden palkkatuloon palkat ja luontoisedut -kohdassa. Johanna varmistaa työnantajalta, mikä on ravintoedun arvo työpäivältä. Sen jälkeen hän laskee, montako työpäivää on vuoden aikana ja kertoo työpäivien määrän ravintoedun arvolla. Vähennykset Johanna voi merkitä palkat- ja luontoisedut kohdassa (esimerkiksi jäsenmaksut)

Vaiheessa 3 OmaVero-palvelussa hän merkitsee opintoraha-kohtaan jokaisen tukikuukauden bruttona erikseen.

Vaiheessa 5 Johanna voi valita, tulostaako hän palkan verokortin itse vai postitetaanko se joko hänelle tai suoraan työnantajalle. Jos Johanna saa verokortin, hän vie sen työnantajalleen.

Vaiheessa 6 näkyy, mitkä perus- ja lisäprosentit järjestelmä laskee Johannan verokortille. Siellä näkyy myös opintoraha mukana laskelmassa, eli se on vaikuttanut prosentteihin, jotka palkan verokortille ovat muodostuneet.

Johannan muistilista:

  • Johanna pääsee kirjautumaan palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan.
  • Tee verokortti palkalle ja ota myös opintoraha huomioon merkitsemällä ne omiin kohtiinsa OmaVero -palvelussa.
  • Tilatakseen verokortin palkalle, täytyy hänen syöttää vaiheessa 2 palkat ja luontoisedut -kohtaan arvio koko vuoden bruttotulosta ja saatu tulo sekä vaiheessa 3 opintoraha-kohtaan jokainen tukikuukausi bruttona erikseen.
  • Varmista ravintoedun arvo työnantajalta ja laske se mukaan palkan vuosituloon.
  • Toimita palkan verokortti työnantajalle ennen palkanmaksua.
  • Vaiheessa 5 hän voi valita, tulostaako palkan verokortin itse vai postitetaanko se. Verokortti voidaan postittaa suoraan työnantajalle tai Johannalle, jolloin hän antaa sen itse työnantajalleen.
  • Vaiheessa 6 Johanna näkee, mitkä perus- ja lisäprosentit järjestelmä laskee hänen verokortilleen.
  • Johannan pitää muistaa seurata asettamaansa tulorajaa, ettei yhteenlaskettujen tulojen raja ylity.