Johannan keissi

Totomyyjä

Johanna opiskelee ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi ja tekee osa-aikaisesti töitä totomyyjänä raviradalla totomyyjänä. Hän saa Kelalta opintorahaa ja työstä palkkaa. Johanna voi myös aterioida raviradalla työpäivinä eli hänellä on ravintoetu.

Opiskeluiden alussa Johanna sai pelkästään opintorahaa, josta Kela pidätti automaattisesti 10 % veroa. Nyt kun Johanna aloitti myös työskentelyn, kannattaa hänen tehdä verokortti palkalle ja samalla ottaa huomioon opintorahan määrä. Opintorahalle Johanna ei voi tehdä omaa verokorttia, mutta opintorahan määrä vaikuttaa palkan verokorttiin muodostuvaan prosenttiin. Kela ottaa jatkossakin Johannalta automaattisesti 10 % veroa opintorahasta.

Verokortti verkosta

Palkan verokortin Johanna tekee Verokortti verkossa -palvelussa. Johanna kirjautuu palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan ja tilaa verokortit täyttämällä tietoja seuraavasti:

Vaiheessa 2 Verokortti verkossa-palvelussa hän merkitsee opintoraha-kohtaan jokaisen tukikuukauden bruttona erikseen.

Päätoimen palkat ja luontoisedut -kohtaan täytyy arvioida ensin koko vuoden palkkatulo yhteenlaskettuna ennen vähennettyjä veroja. Sen jälkeen täytyy merkitä, paljonko palkkaa on jo maksettu bruttona kuluvana vuonna ja paljonko hän maksoi siitä veroa.

Palkan tiedot Johanna tarkistaa viimeisimmästä palkkalaskelmasta ja opintorahan tiedot Kelalta. Lisäksi hän muistaa, että ravintoetu on luontoisetu. Se täytyy arvioida mukaan koko vuoden palkkatuloon päätoimen palkat ja luontoisedut -kohdassa. Johanna varmistaa työnantajalta, mikä on ravintoedun arvo työpäivältä. Sen jälkeen hän laskee, montako työpäivää on vuoden aikana ja kertoo työpäivien määrän ravintoedun arvolla.

Vaiheessa 3 näkyy, mitkä perus- ja lisäprosentit järjestelmä laskee Johannan verokortille. Siellä näkyy myös opintoraha mukana laskelmassa, eli se on vaikuttanut prosentteihin, jotka palkan verokortille ovat muodostuneet.

Vaiheessa 4 Johanna voi valita, tulostaako hän palkan verokortin itse vai postitetaanko se joko hänelle tai suoraan työnantajalle. Jos Johanna saa verokortin, hän vie sen työnantajalleen.

Useita työpaikkoja – sivutoimen verokortti

Jos Johanna saa toisenkin osa-aikaisen työpaikan, hän voi tehdä myös seuraavasti:

Verokortti verkossa -palvelun vaiheessa 2 hän arvioi kaikki palkkatulot kohtaan sivutoimen palkat ja luontoisedut. Kohta päätoimen palkat ja luontoisedut jää kokonaan tyhjäksi. Opintorahan hän laittaa myös kohtaan opintoraha, jotta se on mukana laskelmassa.

Johanna saa sivutoimen verokortin, jota voi kopioida niin monelle työnantajalle kuin on tarpeen. Johannan pitää kuitenkin muistaa seurata, ettei hänen asettamansa tuloraja ylity.

Johannan muistilista:

  • Tee verokortti palkalle ja ota myös opintoraha huomioon merkitsemällä ne omiin kohtiinsa Verokortti verkossa -palvelussa vaiheessa 2.
  • Toimita palkan verokortti työnantajalle ennen palkanmaksua.
  • Varmista ravintoedun arvo työnantajalta ja laske se mukaan palkan vuosituloon.
  1. Vaiheessa 3 Johanna näkee, mitkä perus- ja lisäprosentit järjestelmä laskee hänen verokortilleen. Vaiheessa 4 hän voi valita, tulostaako palkan verokortin itse vai postitetaanko se. Verokortti voidaan postittaa suoraan työnantajalle tai Johannalle, jolloin hän antaa sen itse työnantajalleen.
  2. Johannan pitää muistaa seurata asettamaansa tulorajaa, ettei yhteenlaskettujen tulojen raja ylity.
  3. Johanna pääsee kirjautumaan palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan. Tilatakseen verokortin palkalle, täytyy hänen syöttää vaiheessa 2 päätoimen palkat ja luontoisedut -kohtaan arvio koko vuoden bruttotulosta sekä opintoraha-kohtaan jokainen tukikuukausi bruttona erikseen.