Ronin keissi

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen on ajankohtaista vastavalmistuneelle automekaanikolle, Ronille. Hän haluaa työllistää itsensä ja perustaa oman yrityksen. Yritysmuodoksi Roni on valinnut toiminimen. Hän täyttää perustamisilmoituksen Y3 ja ilmoittaa yrityksensä kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvolliseksi ja ennakkoperintärekisteriin. Kirjanpidon hän ostaa palveluna tilitoimistosta.

Ennakkoperintärekisteri ja ennakkovero

Yrittäjän verotus poikkeaa palkansaajan verotuksesta. Yrittäjän verotus perustuu arvioon lopullisesta yritystoiminnan tulosta. Arvion pohjalta Verohallinto määrää ennakkoveron, jonka yrittäjä maksaa etukäteen. Ennakkoverot lasketaan yrityksille, jotka ovat rekisteröityneet ennakkoperintärekisteriin.

Toimintaansa aloittavan liikkeen- tai ammatinharjoittajan on arvioitava elinkeinotoiminnan tuloksen määrä ja ilmoitettava arvio perustamisilmoituksessa Y3. Arvio ei ole kiveen hakattu, vaan yrittäjä voi itse muuttaa sitä missä vaiheessa vuotta tahansa. Kun toiminta on jo vakiintunut, verotuksen perusteena käytetään edellisen tilikauden tulosta. Verohallinto lähettää tilisiirtolomakkeet postitse automaattisesti.

Arvonlisävero

Arvonlisävero on tuotteen tai palvelun hinnan päälle lisättävä kulutusvero. Arvonlisäveron verokannat vaihtelevat myytävien tuotteiden ja palveluiden mukaan. Arvonlisävero ei ole yrittäjän tuloa, vaan se tilitetään eteenpäin Verohallinnolle. Esimerkiksi Ronin tekemän korjaustyön hintaan sisältyy 24 % arvonlisäveroa. Korjaustyötä varten Roni on ostanut tarvikkeita, joiden arvonlisäveron osuuden hän vähentää verotuksessa asiakkailta laskuttamastaan arvonlisäveron osuudesta. Näiden erotuksen Roni ilmoittaa kuukausittain OmaVerossa arvonlisäveroilmoituksella.

Ronin muistilista:

  • Tee yrityksen perustamisilmoitus (ytj.fi).
  • Ilmoita yrityksesi tarvittaessa kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (ytj.fi).
  • Järjestä yrityksen kirjanpito.
  • Valtuuta kirjanpitäjä ilmoittamaan tietoja verkossa puolestasi Suomi.fi-valtuudella.