Harmaa talous

Harmaa talous ja talousrikollisuus tarkoittavat yleensä yritystoiminnassa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa tapahtuvaa lakisääteisten maksujen ja velvoitteiden laiminlyömistä.

Harmaata taloutta on muun muassa

 • pimeä työnteko
 • sosiaalietuuksien väärinkäytökset
 • piraattituotteiden ostaminen ja myyminen
 • oman pankkitilin antaminen ulkopuoliseen käyttöön rahan alkuperän hävittämiseksi
 • yritystoiminta, jossa jätetään maksamatta verot ja muut lakisääteiset maksut.

Harmaa talous vahingoittaa sekä yksilöä että koko yhteiskuntaa. Kun osa meistä jättää verot maksamatta ja velvoitteet hoitamatta, veroja kertyy huomattavasti vähemmän. Julkista rahoitusta yhteisten asioiden hoitamiseenkin on silloin vähemmän. Julkisella rahoituksella kustannetaan muun muassa katujen ja teiden kunnossapito, terveydenhoitopalvelut sekä koulujen toiminta ja opinto- ja asumistuet. Harmaan talouden seurauksena muiden täytyy maksaa enemmän veroja.

Harmaa talous aiheuttaa vahinkoa myös rehellisten yrittäjien toiminnalle. Harmaa talous vääristää yleistä hintatasoa ja vaikuttaa muun muassa tarjolla olevien työpaikkojen määrään. Myös erilaisten palvelujen ja hyödykkeiden turvallisuus ja laatu kärsivät.

Pimeästä työstä on haittaa myös työntekijälle. Pimeästä työstä ei kerry eläkettä, eikä pimeää työtä teettävä työnantaja ole vakuuttanut työntekijää tapaturmien varalta. Työntekijä ei ole oikeutettu myöskään esimerkiksi ansiosidonnaiseen sairauspäivärahaan eikä työttömyyspäivärahaan.

Harmaa talous ja talousrikollisuus kytkeytyvät yhä useammin myös järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Sitä kautta harmaalla taloudella ansaitut tulot saattavat päätyä osaksi huume- ja ihmiskauppaa. Ennaltaehkäisy on paras tapa torjua harmaata taloutta ja laitonta toimintaa.

Näin voit torjua harmaata taloutta:

 • Toimita työnantajallesi verokortti.
 • Vaadi aina palkkalaskelma.
 • Varmista, että saat palkkasi pankkitilille.
 • Vaadi kirjallinen työsopimus.
 • Tarkista vuosittain työeläkeotteesi.
 • Kun ostat kotitalous- ja remontointipalveluja yritykseltä, tarkista, että yritys on ennakkoperintärekisterissä ja arvonlisäverovelvollisten rekisterissä (ytj.fi).
 • Huolehdi yrittäjänä veroista sekä eläke- ja tapaturmavakuuttamisesta.
 • Pyydä aina ostoksistasi kuitti.

Lisätietoa harmaasta taloudesta (mustatulevaisuus.fi)

Opetuksen tueksi

Tehtävät

 • Mitä sinä voit tehdä harmaan talouden torjumiseksi?
 • Oletko omassa elämässäsi törmännyt harmaaseen talouteen?
 • Miten se on ilmennyt?
 • Mitä haittaa harmaasta taloudesta voi olla itsellesi, yrityksellesi tai yhteiskunnalle?
 • Millaisia rangaistuksia harmaan talouden rikoksista seuraa (vinkki: www.mustatulevaisuus.fi)?
 • Miten kuitti liittyy harmaan talouden torjuntaan?

Lisämateriaalia

Harmaata taloutta koskevassa esityksessä kerrotaan harmaan talouden haitoista ja verojen maksun hyödyistä muun muassa sarjakuvan, radiospotin ja konkreettisten esimerkkien avulla. Valitse eripituisista esityksistä sopivin.

Pikamatka harmaaseen talouteen sisältää tiiviissä paketissa perusasiat harmaasta taloudesta uuden yrittäjän ja palkansaajan näkökulmasta. Esityksen kesto on noin 15 minuuttia.
Harmaa talous: pikamatka (pptx,10 Mt)
Keskimatka harmaaseen talouteen sisältää perusfaktojen lisäksi myös ajankohtaista asiaa, oheismateriaalia ja lisätietoja. Esityksen kesto on noin 30 minuuttia.
Harmaa talous: keskimatka (pptx,10 Mt)
Laaja oppimäärä harmaaseen talouteen sisältää noin 30 minuutin esityksen lisäksi tehtäviä, joiden avulla voi tutustua tarkemmin harmaan talouden tunnusmerkkeihin ja verotuksen keskeisiin käsitteisiin.
Harmaa talous: laaja oppimäärä (pptx,10 Mt)