Vähennykset

Vähennykset verotuksessa voivat pienentää maksettavan veron määrää. Verohallinto tekee osan vähennyksistä automaattisesti. Tiettyjä vähennyksiä, kuten matkakuluvähennystä, sinun täytyy vaatia itse.

Matkakuluvähennys

Saat vähentää matkakuluja verotuksessa, jos matkakulut liittyvät esimerkiksi vakituiseen työhön, kesätyöhön tai palkalliseen työharjoitteluun.

Yleisimpiä matkoja ovat asunnon ja työpaikan väliset matkat. Silloin matkakulut vähennetään halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon mukaan. Asiaan ei vaikuta se, mitä kulkuneuvoa olet todellisuudessa käyttänyt matkaasi. Halvin kulkuneuvo on yleensä jokin julkisen liikenteen kulkuneuvo.

Asunnon ja työpaikan välinen matka tarkoittaa kodin ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa. Varsinainen työpaikka on paikka, jossa työskentelet vakituisesti.

Toisia matkakuluja taas ovat sellaiset matkat, jotka vähennetään tulonhankkimisvähennyksenä. Silloin vähennys myönnetään yleensä matkaan käytetyn kulkuneuvon mukaan, ilman omavastuuta tai vähennyksen enimmäismäärää. Tällaisia matkoja ovat esimerkiksi työmatkat, erityisalan matkat ja erityisalan viikonloppumatkat.

Voit ilmoittaa matkakulut jo etukäteen verokorttia varten tai jälkikäteen esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä.

Saako opiskelukulut vähentää tulonhankkimiskuluina?

Opiskelukustannuksia (esim. koulukirjoja) et voi vähentää verotuksessasi, jos opintosi ovat peruskoulutusta tai tutkinnon suorittamiseen tähtäävää koulutusta. Jos sinulla on työpaikka ja kouluttaudut ammattitaidon ylläpitämiseksi, siitä aiheutuvat opiskelukustannukset ovat tietyin edellytyksin vähennyskelpoisia.

Opintorahavähennys

Jos saat opintorahaa, saat verotuksessa opintorahavähennyksen. Sen täysi määrä on 2 600 euroa, kuitenkin enintään saamasi opintorahan määrä. Jos kuitenkin saat ansiotuloja enemmän kuin 2 600 euroa, vähennyksen määrä pienenee. Silloin opintorahavähennyksestä vähennetään puolet (50 %) siitä ansiotulojen osuudesta, joka ylittää täysimääräisen opintorahavähennyksen.

Esimerkki opintorahavähennyksestä, kun ansiotulot ylittävät täyden opintorahavähennyksen määrän:

Opiskelija saa vuoden aikana palkkatuloa 4 120 euroa ja opintorahaa 2 000 euroa. Luonnollisia vähennyksiä on 620 euron edestä.

Opiskelijan puhdas ansiotulo on siis 5 500 euroa (4 120 e + 2 000 e − 620 e). Ansiotulot ylittävät täysimääräisen opintorahavähennyksen 2 900 eurolla (5 500 e − 2 600 e). Opintorahavähennyksestä vähennetään 50 % täysimääräisen opintorahavähennyksen ylittävästä osuudesta.

Opiskelija saa opintorahavähennystä 1 150 euroa (2 600 e − 2 900 e  x  50 %).

Opintolainavähennys

Jos sinulla on opintolainaa, voit saada tietyin edellytyksin opintolainavähennyksen verotuksessa. Opintolainavähennystä myönnettäessä otetaan huomioon opintolainat, jotka olet nostanut 1.8.2005 tai sen jälkeen aloittamiesi korkeakouluopintojen aikana.

Kela ratkaisee, onko sinulla oikeus opintolainavähennykseen. Jos sinulla on oikeus vähennykseen, Kela ilmoittaa siitä verottajalle. Verottaja tekee vähennyksen automaattisesti, ja vähennys näkyy veroilmoituksessasi.

Opintolainavähennystä et voi laskettaa verokortille mukaan ollenkaan.

Opintolainavähennys myönnetään, jos

  • olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi ennen 1.8.2014
  • olet suorittanut korkeakoulututkinnon määräajassa.

Opintolainavähennyksenä voit vähentää veroistasi sen summan, jonka olet vuoden aikana maksanut opintolainan lyhennystä. Vähennyksen enimmäismäärä koko lainanmaksuaikana on 30 % siitä opintolainan osuudesta, joka ylittää 2 500 euroa.

Esimerkki: Opiskelijalla on vähennykseen oikeuttavaa opintolainaa 10 000 euroa. Opintolainavähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa [30 % x (10 000 e − 2 500 e)].

Opiskelija lyhentää opintolainaansa verovuonna 1 000 euroa. Käyttämätöntä vähennystä jää seuraaville vuosille 1 250 euroa (2 250 e − 1 000 e).

Lainanlyhennys 1 000 euroa vähennetään maksettavasta verosta. Esimerkissä opiskelijan vero on 750 euroa, joten verovuodelta ei jää maksettavaa veroa. Koska vero ei riitä koko summan vähentämiseen, syntyy 250 euroa opintolainavähennyksen veroalijäämää. Alijäämä vähennetään seuraavien 10 vuoden aikana veroista, kunnes alijäämä on käytetty.

Korkovähennys

Verotuksessa voit tehdä korkovähennyksiä. Korkojen vähennyskelpoinen osuus vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista. Jos pääomatuloja ei ole, koroista syntyy alijäämää. Tässä tilanteessa osa alijäämästä vähennetään ansiotulojen verosta niin sanottuna alijäämähyvityksenä. Alijäämähyvitys on 30 % korkojen vähennyskelpoisesta osuudesta.

Vähennyskelpoisia korkoja ovat esimerkiksi oman asunnon ostoon otetun lainan korot ja tulonhankkimislainan korot. Tulonhankkimislainan korkoja voivat olla esimerkiksi asuntolainan korot, jos olet maksanut lainalla asuntoa, jonka olet antanut vuokralle. Vuonna 2020 voit vähentää verotuksessa 10 % oman asunnon ostoon ottamasi asuntolainan koroista ja 100 % tulonhankkimislainan koroista.

Opintolainan tai kulutusluoton korkoja et voi vähentää verotuksessa.