verotuksen-historiaa2

Verotuksen historiaa: 1200-luku oli Ruotsin vallan aikaa. Pysyvä kruununverotus alkoi Suomessa. 1600-luku aateliston verokanto-oikeus. Osto- ja rälssitilojen syntyminen. 1600-luvun lopussa kruunu palautti itselleen veronkanto-oikeuden, minkä jälkeen talonpoika maksoi verot kruunulle aateliston sijaan. 1772 hallitusmuodossa hallitsijlle tuli oikeus päättää kruunun tulojen käytöstä maan hyödyksi. 1809 autonomian aika. Aleksanteri 1 lupasi valtion tulot käytettääksi yksinomaan Suomen omiin tarpeisiin. 1840 verorupla. Kirjavien verolukujen tilalle tuli yksi ainoa veroluku, rupla. 1860-1890 suostunta- ja kunnallisvero. Veronmaksukykyyn perustuva tuloverotus: mitä suuremmat tulot, sitä suuremmat verot. 1880-luvulla säädettiin kunnallisvero. 1917 itsenäisyyden aika. Suomi itsenäistyi. Korkein valtiovalta Suomessa siirtyi eduskunnalle. 1920 tulo- ja varallisuusverolaki. Valtionverotuksen toimitti verolautakunta ja kunnallisverotuksen taksoituslautakuna. 1941 liikevaihtovero. Valtiovarainministeriön liikevaihtoverokonttorin alaisuuteen perustettiin liikevaihtoverotoimistoja. 1943 ennakkoperintälaki. Suomi jaettiin vuonna 1943 valtionverotusta varten veropiireihin ja lääninhallitukset alkoivat huolehtia veronkannosta. Aikaisemmin kruununvouti ja maistraatti hoitivat tehtävää. 1960 veropiirit ja verotoimistot. Välittömän verotuksen hallinnon uudistus, jonka seurauksena luovuttiin valtion ja kunnan verotuksen erillisyydestä. Perustettiin 215 veropiiriä ja niihin verotoimistot. 70-luku Verohallitus perustettiin. Verohallitus perustettiin 1970- 1974 astui voimaan uusi tulo- ja varallisuusverolaki (TVL). Veronkantolaki tuli voimaan 1979 ja veronkanto siirtyi Verohallituksen tehtäväksi. 80-luku yritysverotuksen vuosikymmen. Yhteisöjen tuloverokanta aleni. Myyntivoittojen veronalaisuus. Kokonaisverouudistus 1989. Samana vuonna verovelvolliselle lähetettiin ensimmäistä kertaa verokortit. 90-luku pääomaverouudistus. Korkotulojen lähdeverojärjestelmän käyttöönotto 1991. Iso verouudistus oli vuoden 1991 ansiotulojen ja pääomatulojen eriyttäminen. Varainsiirtovero korvasi leimaveron. 2000-luku ja eteenpäin. Valuutta muuttuu. Euroon siirtyminen vuonna 2002 näkyi vielä 2007 muutosverotuksessa. Erilaisten palveluiden kehittäminen, mm. Palkka.fi 2005, esitäytetty veroilmoitus, verokortti verkossa -palvelu 2006.