Fallet Lotta

Arbete utomlands

Lotta har nyligen blivit färdig restaurangkock. Efter studierna har Lotta jobbat som kock på en lokal restaurang. Hon vill pröva på att arbeta utomlands och bestämmer sig för att söka jobb i London. Hon har goda språkkunskaper och gamla kontakter i staden där hon utfört arbetspraktik. Lotta planerar att söka in till yrkeshögskolan på våren, så hon har tänkt jobba utomlands i fem månader.

Innan resan ska Lotta fråga skattemyndigheten i arbetsstaten hur hon ska betala skatt på de inkomster hon tjänat och om hon ska lämna in en skattedeklaration där. Lottas lön beskattas i England. När hon kommer tillbaka till Finland måste hon på sin skattedeklaration be om att dubbelbeskattningen undanröjs. På så sätt behöver hon inte betala dubbelt i skatt på de inkomster hon tjänat utomlands. Inkomsterna som Lotta fått utomlands påverkar beskattningen men de skatter hon betalat på dem beaktas i hennes helhetsbeskattning.

Lottas kom-ihåg-lista:

  • Kolla din förhandsifyllda skattedeklaration.
  • Komplettera och rätta den förhandsifyllda skattedeklarationen vid behov i webbtjänsten MinSkatt.
  • Deklarera de utlandsinkomster som eventuellt saknas i punkten Övriga inkomster > Lägg till inkomst, ej sexmånadersregeln. Kom ihåg att söka om undanröjande av dubbelbeskattning i fältet Tilläggsuppgifter.
  • Spara verifikaten över inkomster och skatter som du har fått av din arbetsgivare.