Fallet Tommi

Inkomster från e-sport

Tommi har spelat redan i många år och alla hans inkomster kommer från professionellt datorspelande, dvs. e-sport. Största delen av inkomsterna får han genom att strömma sitt spelande. Tommi deltar i turneringar i Finland och utomlands.

Han är anställd hos en spelarorganisation som betalar lön åt honom. Tommi har haft framgång i sin spelkarriär och försörjer sig enbart på e-sporten. Han bor i Finland och därför betalar han skatt i Finland även på inkomster från utlandet.

Utöver lönen får Tommi inkomster till exempel av sponsorer, i form av tävlingspriser och som donationer. Vid strömning får Tommi inkomster av dem som prenumererat strömningen. På alla dessa inkomster ska skatt betalas. Om Tommi vinner varupriser i tävlingar går det skatt även på dem. Skatten beräknas på prisets värde. Värdet är detsamma som priset på produkten om man skulle köpa den själv.

Om en turnering ordnas fysiskt i utlandet måste Tommi i allmänhet betala skatt på priser till det land där turneringen hålls. Eftersom Tommi å andra sidan betalar skatt på alla inkomster till Finland, kan dubbel beskattning förekomma. I beskattningen i Finland beaktas emellertid skatt som betalats till utlandet och för samma inkomst behöver man inte betala skatt i två olika länder. En ersättning som betalats för en online-turnering beskattas alltid i Tommis hemland dvs. Finland. Om skatt debiteras i utlandet på prispengar från en nätturnering måste Tommi själv be det land som ordnade turneringen om återbäring på skatten.

Från sina inkomster får Tommi avdra kostnader som anknyter till spelandet. Han har köpt en ny skärm samt annan utrustning och själv betalat resorna till en turnering i utlandet. Tommi drar av kostnaderna i sin skattedeklaration.

När Tommi får den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren kontrollerar han att alla löner och andra inkomster är korrekta. Inkomsterna från Finland finns färdigt på skattedeklarationen, men Tommi måste själv deklarera inkomsterna från utlandet. Tommi lämnar uppgifterna i MinSkatt. Om han märker fel eller att uppgifter saknas på skattedeklarationen rättar han också dessa uppgifter i MinSkatt.  Avdragen deklarerar han också i MinSkatt.

Tommis kom-ihåg-lista

  • Bokför dina inkomster och utgifter.
  • Ange lön, sponsorinkomster och prispengar samt ersättningar för strömning som lön i skattedeklarationen. Donationer ska däremot anges som övriga förvärvsinkomster, också om du fått donationer av de som tittar på strömningen.
  • Bifoga inga kvitton eller andra verifikat till skattedeklarationen, men förvara dem i sex år efter att beskattningen har slutförts. Du behöver dem om Skatteförvaltningen ber om närmare uppgifter eller en utredning om att de uppgifter du har deklarerat stämmer.