Fallet Roni

Grunda företag

Att grunda ett företag är aktuellt för Roni, en nyutexaminerad bilmekaniker. Han vill sysselsätta sig själv och grundar ett eget företag. Han väljer enskild firma som företagsform. Han fyller i etableringsanmälan Y3 och anmäler sitt företag som mervärdesskatteskyldigt samt till handelsregistret och förskottsuppbördsregistret. Han köper bokföringstjänsten från en revisionsbyrå.

Förskottsuppbördsregistret och förskottsskatt

Beskattningen av en företagare avviker från beskattningen av en löntagare. Företagarens beskattning grundar sig på en uppskattning om företagsverksamhetens resultat. Utifrån uppskattningen fastställer Skatteförvaltningen en förskottskatt som företagaren betalar i förskott. Man räknar ut förskottsskatt för de företag som är införda i förskottsuppbördsregistret.

En rörelseidkare eller en yrkesutövare som inleder sin verksamhet ska uppskatta näringsverksamhetens resultat och anmäla denna till Skatteförvaltningen med blanketten för etableringsanmälan Y3. Uppskattningen är inte huggen i sten, utan företagaren kan själv ändra den när som helst under året. När verksamheten sedan stadgar sig använder man föregående räkenskapsårs resultat som grund för beskattningen. Skatteförvaltningen postar gireringsblanketterna automatiskt.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatten är en konsumtionsskatt som läggs till på en varas eller tjänsts pris. Mervärdesskattesatserna varierar enligt produkter och tjänster som säljs. Mervärdesskatten är inte företagarens inkomst, utan den ska redovisas vidare till Skatteförvaltningen. Till exempel i priset på Ronis mekanikerarbete ingår det 24 % moms. För att kunna utföra reparationer har Roni köpt redskap vars momsandel han kan dra av i beskattningen från den moms han debiterar av sina kunder. Differensen mellan dessa deklarerar han månatligen med momsdeklarationen i MinSkatt.

Ronis komihåg-lista:

  • Gör en etableringsanmälan om företaget (fods.fi).
  • Anmäl ditt företag till handelsregistret, förskottsuppbördsregistret och registret över momsskyldiga (ytj.fi).
  • Ordna företagets bokföring.
  • Ge bokföraren en fullmakt via Suomi.fi-fullmakter att deklarera dina uppgifter i nätet.