Fallet Heli

Hunduppfödning

Heli har nyss registrerat ett kennelnamn och förbereder sig för att de första valparna ska födas. Det uppstår många olika kostnader av huduppfödning och valpar, men å andra sidan får man mycket pengar för valparna. Hur ska Heli sköta sin beskattning?

Försäljningsintäkterna från valparna är beskattningsbar inkomst. Alla utgifter för att tjäna inkomsterna kan Heli dra av i beskattningen. Det lönar sig för Heli att föra bok över inkomsterna och utgifterna som hör till valparna. Heli deklarerar sina inkomster och de utgifter som anknyter till dem i sin skattedeklaration som övriga förvärvsinkomster.

Om det inte föds många valpar och kostnaderna för en kull överstiger intäkterna går Helis uppfödningsverksamhet på förlust. Eftersom hunduppfödningen anses som hobbyverksamhet och inte som näringsverksamhet fastställs förlusten inte och den behöver inte deklareras. Under de kommande åren får Heli ändå dra av eventuella tidigare års förluster av hunduppfödningsverksamheten.

Heli har också lånat ut en tik hon äger åt dess uppfödare för avel. I ersättning får hon ett belopp per valp som hunden föder. Denna inkomst är skattepliktig och den ska hon ange som övrig förvärvsinkomst på skattedeklarationen. Det samma gäller om hon hade gett en hanhund åt en annan uppfödare.

Helis komihåg-lista:

  • Gör anteckningar över utgifter och inkomster.
  • Deklarera eventuella inkomster och utgifter i din skattedeklaration.