Fallet Salla

Inkomster från hobbyn

Salla har redan i flera år som hobby tillverkat kläder, smycken och inredningsdetaljer. Hon har ett Instagramkonto där hon visar sina arbeten, och det finns många följare som vill köpa Sallas produkter.

Salla fick inget sommarjobb så hon bestämmer sig för att använda mer tid på att tillverka nya produkter och sälja dem på nätet oh vid olika evenemang under sommaren. Salla skaffar material för tillverkningen och avtalar om kostnaderna för att sätta upp ett försäljningsstånd med arrangörerna. Salla förhandlar med en lokal kioskägare om att få sälja sina saker i kiosken under sommaren. Kioskägaren får 10 % av produkternas försäljningspris.

Sallas verksamhet är småskalig och hon bedriver den som en hobby varför hon inte behöver grunda ett företag just nu. Försäljningsvinsten på produkterna är Sallas förvärvsinkomst. Hon för bok över sina utgifter och inkomster. Försäljningsvinsten är den andel av försäljningen som blir kvar efter att Salla dragit av alla kostnader för att tillverka och sälja produkterna. Från inkomsterna får hon dra av materialkostnaderna, kostnader för försäljningsplatserna på evenemang, samt den andel av försäljningsinkomsten som kioskägaren behåller (10 %). Salla anger sina inkomster och utgifter för hobbyverksamheten i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Salla tjänar 2300 euro på sin hobby under sommaren.

Sallas komihåg-lista:

  • Gör anteckningar över utgifter och inkomster.
  • Deklarera inkomsterna från försäljningen av produkterna och utgifterna som anknyter till dem i din skattedeklaration i punkten “Övriga förvärvsinkomster” i e-tjänsten MinSkatt. Ge en närmare förklaring på dina inkomster och utgifter i fältet Tilläggsuppgifter.
  • Spara kvitton och verifikat i 6 år efter att beskattningen har slutförts.