Fallet Timppa

Jobba på bygge

Timppas inkomst är lön. Han kan göra ett skattekort som skickas direkt åt arbetsgivaren i tjänsten MinSkatt. För skattekortet ska han ange en uppskattning över hela årets förvärvsinkomster samt de sammanlagda löner han redan har tjänat under det pågående året samt förskottsinnehållningen på dem.

Skattenummer

Den som jobbar i byggbranschen ska ha ett personkort med foto där skattenumret är synligt. Även om Skatteförvaltningens finländska personkunder har fått ett skattenummer i samband med skattekortet så förs skattenumret inte automatiskt in i registret över skattenummer. Timppa har tidigare bett skattebyrån att lägga honom till skattenummerregistret för ett personkort.

Det går lättast att registrera sig i skattenummerregistret i MinSkatt.

Resor till varierande arbetsställen

I beskattningen kan Timppa dra av de resor som han gjort till en särskild plats för att utföra arbetet, antingen hemifrån eller från bostaden på arbetsorten. Resekostnaderna dras av som utgifter för att tjäna inkomst. Avdraget får göras enligt kostnaderna för det fortskaffningsmedel som han har använt. Han uppger dessa resor i punkten Övriga avdrag – Resekostnader (Specialbranschernas resor) i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Eftersom det i beskattningen anses att Timppa jobbar i en specialbransch kan han dessutom dra av de eventuellt ökade levnadskostnaderna såvitt arbetsgivaren inte har ersatt dem skattefritt. Med levnadskostnader avses de nödvändiga utgifter man har för att leva. Om Timppa inte lämnar någon utredning är avdragets belopp det samma som en skattefri måltidsersättning.

Det lönar sig för Timppa att under hela skatteåret göra anteckningar över var han har jobbat och hur lång tid på vilken byggarbetsplats och hur mycket kostnader som resorna orsakat. Det är bra om han för en noggrann kördagbok med kilometer. Kördagboken underlättar att deklarera och hjälper till i det fall att Skatteförvaltningen ber Timppa om en skriftlig tilläggsutredning. Utan anteckningar är det inte så lätt för honom att ge en heltäckande utredning som stöd för skattedeklarationen.

Timppas komihåg-lista:

  • Aktivera ditt skattenummer i skattenummerregistret i MinSkatt.
  • Visa upp skattekortet åt arbetsgivaren i god tid före den första lönedagen.
  • Ändra ditt skattekort i MinSkatt om dina inkomster ändras under året.
  • Beakta resekostnaderna när du ansöker om skattekort om du vill dra av dem redan under året för löneutbetalningen.
  • Under året ska du skriva ner dina resekostnader med hjälp av en kördagbok. Man behöver inte bifoga den till skattedeklarationen men Skatteförvaltningen kan be om den som tilläggsutredning vid behov.