Fallet Jonne

Studier

Jonne är 20 år och studerar marknadsföring i yrkeshögskolan. Vid sidan om studierna jobbar han i en klädbutik från och till. Han får samtidigt både studiepenning och lön.

FPA tar automatiskt ut en skatt på 10 % av studiepenningen. Nu kan Jonne göra ett skattekort för sin lön där man beaktar studiepenningens belopp. Jonne kan inte göra ett skattekort för studiepenningen men dess belopp inverkar på den skatteprocent som bildas på skattekortet. FPA tar även i fortsättningen automatiskt ut en skatt på 10 % på Jonnes studiepenning. Om en studerande inte har andra inkomster än studiestödet, eller om lönen vid sidan om denna är mycket liten, kan innehållningsprocenten på ändringsskattekortet till och med bli 0.

När Jonne jobbar vid sidan om studierna kan han först kolla med skatteprocenträknaren vilken innehållningsprocent han borde ha på skattekortet.

Han kan göra ett nytt skattekort i tjänsten MinSkatt. För kortet behöver han

  • en uppskattning över de årliga inkomsterna
  • uppgifter om löner, förmåner (som studiepenning) och övriga inkomster han fått under året
  • uppgifterna om förskottsinnehållningen på inkomsterna, dvs. hur mycket han redan betalat i skatt.

Jonne kollar lönen för det pågående året från sitt senaste lönebesked. Utöver lönen deklarerar Jonne även förmånerna han fått, dvs. studiepenningen, eftersom detta beaktas då man räknar ut skatteprocenten. Om Jonne hade flera arbetsgivare borde han börja använda sitt skattekort för biinkomster. Jonne kan ta kopior av skattekortet för biinkomster och ge det åt arbetsgivarna.

Jonne har skickat sitt skattekort åt arbetsgivaren ett par veckor innan lönen betalas ut. Om Jonne inte hade skickat skattekortet åt arbetsgivaren skulle arbetsgivaren ha tagit ut 60 % i skatt på hans lön. Följande år får Jonne tillbaka den förskottsinnehållning som varit för stor antingen som skatteåterbäring eller den förskottsinnehållning som redan betalats beaktas när han följande gång ändrar sitt skattekort.

Jonnes kom ihåg-lista:

  • Man behöver inte skicka skattekortet till FPA för utbetalning av studiepenning.
  • Om du jobbar vid sidan om studierna ska du granska vilken procent som borde vara på ditt skattekort i skatteprocenträknaren.
  • När du gör ditt skattekort ska du också ha hänsyn till studiepenningen.
  • Visa upp skattekortet åt arbetsgivaren i god tid före lönen betalas.