Fallet Johanna

Totoförsäljare

Johanna studerar till sjukvårdare i en yrkeshögskola och jobbar samtidigt deltid som totoförsäljare på travbanan. Hon får studiepenning av FPA och lön för jobbet. Johanna kan också äta på travbanan under arbetsdagen, alltså har hon kostförmån.

I början av studierna fick Johanna endast studiestöd, på vilket FPA automatiskt innehöll 10 % i skatt. Nu när Johanna också börjat jobba är det bäst att hon gör ett skattekort för lönen och samtidigt beaktar studiestödets belopp. Johanna kan inte göra ett skattekort för studiepenningen men dess belopp inverkar på den skatteprocent som bildas på skattekortet. FPA tar även i fortsättningen av Johanna automatiskt ut en skatt på 10 % på studiepenningen.

Webbtjänsten MinSkatt

Johanna gör ett skattekort för lönen i tjänsten MinSkatt. Johanna loggar in i tjänsten med sina bankkoder och beställer skattekort genom att fylla i uppgifter enligt följande:

I fas 2 i punkten Löner och naturaförmåner ska hon först uppskatta hela årets totala löneinkomst före skatt och hur mycket hon har betalat skatt på det. Därefter måste hon anteckna hur mycket hon kommer att få i lön under det innevarande året eller i slutet av året.

Johanna kollar löneuppgifterna på det senaste lönebeskedet och uppgifterna om studiestödet från FPA. Dessutom kommer hon ihåg att kostförmånen är en naturaförmån. Den ska ingå i uppskattningen över hela årets löneinkomst i punkten löner och naturaförmåner. Johanna kollar kostförmånens värde per dag med arbetsgivaren. Sedan räknar hon ut antalet arbetsdagar per år och multiplicerar detta med kostförmånens värde. Johanna kan anteckna avdragen (exempelvis medlemsavgifter) i punkten löner och naturaförmåner.

I steg 3 i tjänsten MinSkatt ska hon i punkten för studiestöd anteckna varje stödmånad separat i brutto.

I steg 5 kan Johanna välja om hon vill skriva ut skattekortet åt sig själv eller om det ska skickas per post åt henne eller direkt åt arbetsgivaren. Om Johanna får ett skattekort ger hon det till sin arbetsgivare.

I steg 6 kan Johanna se vilka grund- och tilläggsprocenter systemet räknar för hennes skattekort. Också studiepenningen är med i kalkylen, den har alltså inverkat på procenterna som bildats på skattekortet för lönen.

Johannas komihåg-lista:

  • Gör ett skattekort för lönen och beakta även studiestödet genom att ange detta på respektive punkt i steg 2 i tjänsten Skattekort på nätet.
  • Ge skattekortet åt arbetsgivaren före lönerna betalas ut.
  • Kolla kostförmånens värde med arbetsgivaren och räkna med det i den årliga löneinkomsten.
  1. I steg 5 kan hon välja om hon vill skriva ut skattekortet åt sig själv eller låta posta det. Skattekortet kan postas direkt åt arbetsgivaren eller åt Johanna, och hon kan sedan själv ge det åt arbetsgivaren. I steg 6 kan Johanna se vilka grund- och tilläggsprocenter systemet räknar för hennes skattekort.
  2. Johanna måste komma ihåg att följa med sin inkomstgräns så att hennes sammanlagda inkomster inte går över den.
  3. Johanna kan logga in i tjänsten med sina egna nätbankskoder. För att beställa ett skattekort ska hon i steg 2 ange en uppskattning av hela årets bruttoinkomster i punkten löner och naturaförmåner samt i steg 3 i punkten studiepenning varje stödmånad separat i brutto.