Förvärvsinkomster

Varje skattebetalares inkomster delas in i två skatteslag; förvärvsinkomst och kapitalinkomst. Det är viktigt att skilja mellan förvärvs- och kapitalinkomsterna eftersom de beskattas på olika sätt. Kapitalinkomst är sådan som förmögenheten avkastar. Alla andra inkomster är förvärvsinkomst.

De vanligaste förvärvsinkomsterna är lön på arbete och därmed jämförbar inkomst såsom telefonförmån. Även pension och förmåner (bl.a. arbetslöshetsunderstöd, sjukdagpenning och studiepenning) är förvärvsinkomst.

En del av inkomsten från näringsverksamhet och jordbruk kan utgöra förvärvsinkomst. Från dessa inkomster separeras först kapitalinkomstandelen och resten beskattas som förvärvsinkomst.

Det har föreskrivits att vissa inkomster ska vara helt skattefria såsom inkomster från att plocka kottar och bär i naturen.

Förvärvsinkomster beskattas progressivt i statsbeskattningen. Detta innebär att inkomsternas storlek påverkar skatteprocenten. De med små inkomster har en lägre inkomstskatt än de som har höga inkomster. I kommunal- och kyrkobeskattningen beskattas förvärvsinkomsterna i enlighet med skattesatserna för kommunal- och kyrkobeskattningen.

För beskattning av förvärvsinkomster behöver du ett skattekort som du vid behov kan ändra i tjänsten MinSkatt.

Vid skatteårets slut är det bra att kolla den förhandsifyllda skattedeklarationen och göra eventuella rättelser i tjänsten MinSkatt.

Stöd för undervisningen

Infosnutten på video Skatteinformation för unga

Den ca 50 minuter långa infosnutten Skatteinformation för unga är särskilt riktad till studenter vid läroanstalter på andra stadiet. Infosnutten behandlar bland annat beskattningen av löntagare och nya företagare, nackdelar med grå ekonomi och Skatteförvaltningens populäraste e-tjänster. Presentationen består av olika videon. Du kan bygga upp en sammanställning som är lämplig för din klass.

Infosnutten på video Skatteinformation för unga

Uppgifter

  • Hur mycket betalar du i kommunalskatt till din hemkommun om din beskattningsbara inkomst är 20000 euro?
  • Hemkommun vid årsskiftet: Du flyttar till en annan ort 30.12.2018, till vilken kommun betalar du skatt fr.o.m. 1.1.2019?
  • Gör ett skattekort för löneinkomst: Du får 250 euro i studiepenning under 9 månader.  Dessutom får du 10 000 euro i lön för sommarjobbet. Hur mycket av din lön går till skatt?
  • En näringsidkare får 100 000 euro vinst på sitt företag. Föregående år var verksamheten däremot förlustbringande (−8 000 euro). Under förluståret var företagets nettoförmögenhet 300 000 euro. Båda makarna jobbar i företaget. Hur stor är båda makarnas beskattningsbara förvärvsinkomst och kapitalinkomst?
  • Du får 20 000 euro i gåva av farmor. Hur mycket ska du betala i gåvoskatt?
  • Vissa avdrag har fyllts i på din skattedeklaration på förhand men vissa avdrag måste du själv yrka på. Måste du själv yrka på förvärvsinkomstavdrag?