Förvärvsinkomster

Varje skattebetalares inkomster delas in i två skatteslag; förvärvsinkomst och kapitalinkomst. Det är viktigt att skilja mellan förvärvs- och kapitalinkomsterna eftersom de beskattas på olika sätt. Kapitalinkomst är sådan som förmögenheten avkastar. Alla andra inkomster är förvärvsinkomst.

De vanligaste förvärvsinkomsterna är lön på arbete och därmed jämförbar inkomst såsom telefonförmån. Även pension och förmåner (bl.a. arbetslöshetsunderstöd, sjukdagpenning och studiepenning) är förvärvsinkomst.

En del av inkomsten från näringsverksamhet och jordbruk kan utgöra förvärvsinkomst. Från dessa inkomster separeras först kapitalinkomstandelen och resten beskattas som förvärvsinkomst.

Det har föreskrivits att vissa inkomster ska vara helt skattefria såsom inkomster från att plocka kottar och bär i naturen.

Förvärvsinkomster beskattas progressivt i statsbeskattningen. Detta innebär att inkomsternas storlek påverkar skatteprocenten. De med små inkomster har en lägre inkomstskatt än de som har höga inkomster. I kommunal- och kyrkobeskattningen beskattas förvärvsinkomsterna i enlighet med skattesatserna för kommunal- och kyrkobeskattningen.

För beskattning av förvärvsinkomster behöver du ett skattekort som du vid behov kan ändra i tjänsten MinSkatt.

Vid skatteårets slut är det bra att kolla den förhandsifyllda skattedeklarationen och göra eventuella rättelser i tjänsten MinSkatt.

Stöd för undervisningen