Webbtjänster

Skatteförvaltningens webbtjänster: deklarationstjänster och räknare. Vissa av webbtjänsterna riktar sig till personkunder och vissa till företags- och samfundskunder.

Skatteförvaltningens alla webbtjänster finns på skatt.fi skatt.fi/etjanster 

Varför skulle jag använda webbtjänster?

  • Risken för fel minskar, tjänsten handleder dig att gå vidare.
  • Det är tryggt och enkelt att deklarera.
  • Du behöver inga separata bilageblanketter.
  • Du har tillgång till tjänsterna dygnet runt.
  • Du slipper besväret med postning.
  • Från webbtjänsten går data direkt till Skatteförvaltningen. De mest populära webbtjänsterna presenteras närmare nedan.

MinSkatt 

Du kan beställa och skriva ut ett nytt skattekort åt dig själv för t.ex. lön, biinkomster eller förmåner. Du kan endast beställa skattekort åt dig själv med dina egna bankkoder. Föräldrar kan beställa ett skattekort åt sina minderåriga barn per telefon.

Privatpersoner kompletterar och korrigerar sin skattedeklaration numera i MinSkatt. Privatpersonerna kan lägga till avdrag under hela året såsom hushållsavdrag och resekostnader. Företagen och organisationerna lämnar också skattedeklarationer för näringsverksamhet i MinSkatt.

I tjänsten kan du utöver dessa i detta nu lämna gåvoskattedeklaration, deklarera och betala skatter på eget initiativ, ange ditt kontonummer och besvara vissa utredningar. Du kan också räkna förskottsskatten i tjänsten. Du kan också beställa ett intyg över skatteskulder eller be om betalningsarrangemang.

Företags- och organisationsdatasystemet dvs. FODS

FODS är Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma service där du kan lämna uppgifter med en anmälan till båda myndigheterna. I FODS webbtjänst kan du göra de flesta anmälningar för företagets verksamhet (Y-blanketter). I FODS tjänst kan du söka info om företag med hjälp av FO-numret eller företagets namn. Företagssök innehåller bl.a. företagens basuppgifter, registreringsuppgifter och offentliga uppgifter om skatteskulder.

Skatteförvaltningens räknare

Du behöver inte logga in för att använda räknarna. Du hittar fler räknare på skatt.fi

Skatteprocenträknare 

Med skatteprocenträknaren kan du avgöra om du måste ändra innehållningsprocenten på ditt skattekort. Det lönar sig ofta att ändra skatteprocenten om dina inkomster eller avdrag ändras på grund av att du börjar eller slutar jobba.

Gåvoskatteräknare 

Med gåvoskatteräknaren kan du räkna ut gåvoskattens storlek.

Stöd för undervisningen