Skattedeklaration i MinSkatt

Det är jättelätt att själv göra ändringar i beskattningen på webben! När du loggat in i MinSkatt kan du ändra uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen under “Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter”. Välj rätt skatteår. Den vanligaste ändringen som brukar göras i beskattningen är deklaration av resekostnader. Resor dras alltid av enligt det billigaste fortskaffningsmedlet. Om du använder din egen bil för arbetsresorna, måste du ha ett giltigt skäl till att avdraget görs enligt användning av egen bil. Om inget giltigt skäl finns, ska du beräkna kostnaderna enligt det billigaste fortskaffningsmedlet, som oftast är tåg eller buss.

Låt oss anta att du arbetat för en och samma arbetsgivare under hela fjolåret. Antalet resdagar var 236 och resans längd i en riktning 25 km. I ditt fall hade det inte gått att åka med kollektivtrafik, så du kan beräkna avdraget enligt användning av egen bil.

Resekostnaderna finns på den fjärde fliken, Övriga avdrag. Du kommer åt att göra ändringar genom att först klicka på ”Ja” under ”Resekostnader” och därefter ”Lägg till en ny resekostnad”.

Välj alternativen ”Resa mellan bostaden och arbetsplatsen” och ”Annan än kollektivtrafik”. Kom ihåg att klicka på motiveringen till användning av fortskaffningsmedlet och fortskaffningsmedlets form, alltså egen bil. Du gör regelbundet samma tur- och returresa. Sedan ska du fylla i adressuppgifterna och resans längd i en riktning. Vid den sista punkten matar du in tidsperioden och antalet resdagar. Från MinSkatt kommer du direkt till anvisningarna på skatt.fi som innehåller information om resekostnader. Klicka på OK – sådär! Nu har resekostnaden lagts till, och du kan fortsätta att lämna andra uppgifter.

Låt oss ta ett annat påhittat fall. Vi säger att du bor i Riihimäki och åker med kollektivtrafiken till ditt jobb i Helsingfors. Vi fyller på vanligt sätt i resekostnaderna, resan mellan bostaden och arbetsplatsen och väljer kollektivtrafiken som fortskaffningsmedel. Fyll i adressen och längden på den resa som du gör under en dag. Ange hela kalenderåret som resetid. När du köper en periodbiljett enligt antalet resdagar, som också i detta fall är 236, kostar periodbiljetten 1 252 euro.

Sedan kan du fortsätta med att fylla i de andra uppgifterna. Om allt annat ser ut att vara i ordning, kan du skicka din skattedeklaration.