Bitmap-1-932×1024

En miniatyrmodell av en stadsmiljö med färgglada byggnader, höstträd och gator med människor och bilar.