Bitmap-1024×962

En färgstark och livlig stadsscen med människor som njuter av olika aktiviteter och butiker som ligger på olika nivåer i en byggnad.