Bitmap-2

En cirkulär plats med arbetare som hanterar stora mynt och pengar runt en modern pengahanteringsenhet, med höga myntstaplar i bakgrunden.