Jobba

Många studerande börjar sommarjobba i maj-juni. Det är bra att söka jobb med ett öppet sinne. Fundera på vilka jobb och vilken bransch du är intresserad av. Sommarjobbet kanske inte har något samband med ditt framtida yrke men man har alltid nytta av all arbetserfarenhet.

Kom ihåg skattekortet när du ska jobba! Sommarjobbet är en ypperlig chans att få praktisk arbetslivserfarenhet. Det är också kul att tjäna egna pengar. Via sommarjobbet kan du senare få ett deltids- eller ett heltidsarbete. Kom ihåg att man måste betala skatt även för sommarjobbet.  Glöm inte heller skattekortet!

Lycka till med jobbsökningen!

 

Skattekort

I och med de nya lagändringarna kommer skattekorten att förnyas år 2019, och de skattekort som har beräknats fr.o.m. 1.11.2018 följer redan de nya bestämmelserna.

Tidigare graderade skattekort ersätts med skattekort för standardlön. Det betyder att

  • för under 16-åriga är år 2019 innehållningsprocenten 0 %
  • för 16 – 21-åriga är år 2019 innehållningsprocenten 2 %
  • i de fall då inkomsterna är lika stora som inkomstgränsen för standardlön och högst 15 000 euro, beräknas förskottsinnehållningsprocenten enligt en standardlön på 15 000 euro.

Också frilansskattekortet slopas i sin helhet.

I skattekortet finns i fortsättningen en förskottsinnehållningsprocent, en inkomstgräns och en tilläggsprocent. Skattekorten med en inkomstgräns har en inkomstgräns för hela årets inkomster, periodvisa inkomstgränser finns inte längre.

Löneinkomster delas inte längre i huvud- och biinkomster utan för alla löneinkomster fastställs en förskottsinnehållningssats. Samma skattekort lämpar sig för alla löneinkomster och alla prestationsutbetalare använder den samma förskottsinnehållningssatsen som anges på skattekortet.

På skattekortet antecknas också tilläggsprocenten och inkomstgränsen. När inkomstgränsen överskrids tar betalaren ut skatt enligt tilläggsprocenten.

Det räcker att man visar upp skattekortet åt prestationens utbetalare eller någon annan innehållningsskyldig. Skattekortet behöver inte längre lämnas till arbetsgivaren.

Ändra skattekortet enligt behov.

Då du får skattekortet i början av året ska du uppskatta dina årliga inkomster och kolla om din uppskattning är större än beloppen på skattekortet.

Det lönar sig att ändra skattekortet om din lön överstiger inkomstgränsen på skattekortet. Du kan själv göra ett ändringsskattekort i MinSkatt fr.o.m. 1.11.2018. Inloggningen i tjänsten sker med nätbankskoder. Om du inte har nätbankskoder kan du beställa ett skattekort per telefon på numret 029 497 001. Om du inte ger/visar upp ett skattekort åt arbetsgivaren beskattas din lön med 60 %.

Du ska själv följa med hur mycket inkomster du får under kalenderåret och se till att inkomstgränsen räcker till. Det är viktigt i synnerhet om du har flera arbetsgivare. Du måste också själv se till att du sparar ditt skattekort eftersom skattekortet inte längre ges till arbetsgivaren. Om de sammanlagda inkomsterna från alla dina arbetsförhållanden överstiger skattekortets inkomstgräns måste du eventuellt betala kvarskatt. Du kan följa upp dina inkomster och förskottsinnehållning på dem i inkomstregistret och i tjänsten MinSkatt.

Du kan också i fortsättningen höja din skatteprocent på eget initiativ genom att meddela om det till utbetalaren. Detta påverkar dock inte inkomstgränsen. Om du vill höja eller sänka inkomstgränsen måste du skaffa ett ändringsskattekort.

Hur ser skattekortet ut?

Klicka för att se bilderna!

Skattekort Skattekortet som postas automatiskt i början av året.

Så här beställer du skattekort på nätet

Skattenummer

Varje skattskyldig har ett eget skattenummer. På skattekortet ser du ditt eget skattenummer. Om du jobbar på en byggarbetsplats måste du ha ett personkort med foto där ditt skattenummer anges.

Också studerande och lärare ska ha skattenummer om de rör sig på en byggarbetsplats. Skattenumret kan antecknas t.ex. på läroverkets kort som samtidigt är ditt personkort.

Skatteförvaltningen för ett särskilt register över dem som jobbar inom byggbranschen. Du kan kolla om ditt skattenummer är infört i registret. Om ditt skattenummer inte finns i registret kan du be om att det förs in. Ring servicetelefonen 029 497 070 Även din arbetsgivare kan ringa i ditt ärende.

Kilometerersättningar och dagpenningar

Arbetsgivaren kan ersätta kostnaderna för dina tillfälliga arbetsresor i form av dagtraktamente eller kilometerersättning. Kostnaderna är skattefria när de grundar sig på faktiska utgifter eller på Skatteförvaltningens årliga beslut om dagtraktamenten och kilometerersättningar.

Arbetsgivaren kan betala dagtraktamente för en arbetsresa om destinationen ligger på mer än 15 kilometers avstånd från din bostad eller din egentliga arbetsplats. Arbetsresans längd inverkar på dagtraktamentets storlek. Dagtraktamentet är en ersättning om du har högre måltidskostnader än vanligt. Dagtraktamentet minskar om du får en gratis måltid på resan eller om din arbetsgivare betalar för maten.

Din arbetsgivare kan också betala skattefri kilometerersättning. Skatteförvaltningen utfärdar årligen ett beslut om beloppet för kilometerersättning. Beloppet påverkas bland annat av om du använder din egen bil eller en tjänstebil eller om andra personer åker med i bilen.

En arbetsresa innebär i beskattningen en tillfällig resa som du gör på grund av arbetsuppgifterna. I beskattningen anser man inte att resan mellan bostaden och arbetsplatsen är en arbetsresa. Kostnaderna för resorna mellan bostaden och arbetsplatsen får du dra av i din egen beskattning enligt det billigaste fortskaffningsmedlet, vanligen kollektivtrafik.

Om din arbetsgivare inte ersätter resekostnaderna får du dra av dem vid beskattningen som utgifter för att tjäna inkomst. Då ska resekostnaderna deklareras enligt de verkliga kostnaderna. Om du har använt kollektivtrafik såsom tåg, buss eller metro för arbetsresan kan du dra av resekostnaderna enligt biljettens pris. Egen bil eller bilförmånsbil är exempel på andra transportmedel.

Det finns ingen egentlig självrisk för de utgifter man har för att tjäna sin inkomst, men i beskattningen dras av endast den andel av kostnaderna som överstiger det allmänna avdraget för att tjäna inkomster.