Så här beställer du skattekort på nätet

Det är jättelätt att själv göra ett nytt skattekort på webben! Gå till adressen skatt.fi/minskatt. När du matar in dina uppgifter ska du ha följande information till hands: en uppskattning av dina inkomster för hela året och uppgifter om de inkomster du redan fått i år samt förskottsinnehållningen på dem. Du kan ha haft inkomster i form av studiepenning och lön. Om du redan har fått lön i år, ska du ta fram ditt senaste lönebesked. Du behöver uppgifterna på lönebeskedet för att ändra ditt skattekort.

Logga in i MinSkatt med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Den första sidan som öppnas är MinSkatts ingångsvy. Välj ”Skattekort och förskottsskatt” till höger i vyn. Här kan du skriva ut ditt skattekort och se uppgifterna på det skattekort som för tillfället gäller. När du går vidare från punkten ”Beställ ett nytt skattekort” till följande sida kan du kontrollera dina kunduppgifter. Efter det kan du mata in dina uppgifter för skattekortet. Det finns många olika punkter, men de punkter som inte behöver fyllas i lämnar du tomma. Om du undrar över något, får du fram anvisningar genom att klicka på det gröna frågetecknet.

På den andra sidan visas dina löneinkomster. Klicka på fältet så kan du mata in nya uppgifter. Här matar du in alla dina löneinkomster hittills. Låt os anta att du gör ett ändringsskattekort för en ny arbetsplats. I början av året hade du en annan arbetsgivare som betalade dig sammanlagt 5 500 euro i lön. På den nya arbetsplatsen kommer du att få 1 000 euro per månad i fyra månaders tid. Sammanlagt uppgår alltså lönerna för hela året till 9 500 euro. I det första fältet fyller du i den lön på 5 500 euro som du redan fått. I det andra fältet fyller du förskottsinnehållningen, som i detta fall är 280 euro. Förskottsinnehållningsbeloppet hittar du på det senaste lönebeskedet. I följande fält väljer du en uppskattning för antingen hela året eller bara slutet av året. Fyll i din uppskattning av lönen för hela året, 9 500 euro.

Om du inte hade arbetat i början av året, skulle den intjänade bruttoinkomsten och förskottsinnehållningen på den vara 0 euro och löneuppskattningen 4 000 euro.

Om du är studerande och får studiestöd ska du också ange stödmånaderna. På den tredje sidan under ”Övriga inkomster” ska du klicka på ”Ja” vid Studiepenning och ange studiepenningens belopp utan bostadstillägg. Låt oss anta att du får 250,28 euro i studiepenning per månad. Fyll i samma summa för varje månad. Kom ihåg att ange om FPA har verkställt förskottsinnehållning eller inte.

Nu har du fyllt i alla uppgifter som behövs. Kontrollera ännu en gång att alla uppgifter är rätt. Tryck på tangenten Nästa nere på sidan för att kunna lägga till andra avdrag.  Om du trycker på Nästa igen kan du välja första giltighetsdag och leveranssätt för skattekortet. Efter det kan du se ett sammandrag och vilken din skattesats blir.  Tryck till sist på Skicka uppgifterna, så kan du skriva ut ditt skattekort. Glöm inte att logga ut när du är klar!

Det kan också gå så att programmet inte låter dig skriva ut skattekortet. Då måste en handläggare ännu gå igenom kortet. Du får i så fall ett meddelande, och när skattekortet är färdigt behandlat finns det i MinSkatt postlåda.

Enkelt, eller hur? Om du själv gör ett nytt skattekort i MinSkatt behöver du inte köa någonstans. Och du kan göra skattekortet vilken tid på dygnet som helst. Vår chatt på MinSkatts första sida hjälper dig med skattekortet.