Svartjobb sviker

Svartjobb är en form av grå ekonomi. På ett allmänt plan innebär grå ekonomi att ett företag försummar lagstadgade avgifter och skyldigheter. Detta tar sig vanligen i uttryck i svartlöner, kvittohandel och svarta företagarinkomster. Den grå ekonomin skadar både dig och samhället. När somliga låter bli att betala skatt och försummar sina skyldigheter flyter det in betydligt mindre i skattepengar för hela samhället. Då finns det alltså mindre offentlig finansiering för våra gemensamma saker. Vet du vad allt den grå ekonomin tar av dig?