Den vanliga skattebetalaren är den som förlorar vid skattekringgående

En fungerande och rättvis beskattning är välfärdsstatens grundmur. Den garanterar att var och en av oss har möjligheten att studera och använda olika serviceformer.

Här i Suomussalmi har vi länge haft ett bra system. Var och en deltar genom att betala skatt enligt förmåga. Låginkomsttagarna betalar mindre och höginkomsttagarna mer. Även företagen drar sitt strå till stacken. En fungerande beskattning kan samtidigt jämna ut inkomstskillnaderna och den ojämna fördelningen av välfärden.

Beskattningen säkerställer att samhället fungerar som planerat. Välgörenhet kan aldrig ersätta en sådan samhällspolitik. Om alla inte hjälper till med att betala skatterna, blir det en allt mindre grupp som får bära ansvaret. Det kan snart leda till en situation där ingen mera vill betala skatt.

Problemet med skattekringgående omfattar hela Europa

I Europaparlamentet har man under de senaste åren talat mycket om skatteparadis och skattekringgående.  De europeiska staterna, medborgarna och särskilt lokala små och medelstora företag som inte har möjlighet att klara sig i konkurrensen är de som förlorar på skattesmitning.

Skattekringgåendet och skatteparadisen har blivit en stötesten för de europeiska välfärdsstaterna. Man lägger ner utbildningssystem och service och säger att det inte längre finns pengar. Vår värld är ändå rikare än någonsin. Osunda fenomen gnager alltså i all tysthet på vårt skatteunderlag.

I ett EU-perspektiv tar skatteparadisen och den ekonomiska gråzonen redan mer än tusen miljarder euro i skattepengar.

Det är viktigt att vi tillsammans värnar om spelreglerna i beskattningen och att vi följer dem. På så sätt kan vi tillsammans upprätthålla fungerande välfärdstjänster och ett jämlikt utbildningssystem i alla EU:s medlemsstater.