Fotografering, en hobby för livet!

Föreningsverksamhet grundar sig på de aktiva medlemmarnas frivilligarbete som de inte får lön för. Det är en givande verksamhet tillsammans med andra mänskor i samma anda. Föreningsverksamheten för med sig vissa skyldigheter men alla som vill jobba för en gemensam sak, idé eller hobby kan vara med och grunda en förening.

Fotografering, såsom vilken annan hobby, är en konst vars teknik man lär sig bara genom upprepningar. Tids nog lär man sig det tekniska så pass att man i något skede kan börja fokusera på vad man vill säga med sin bild. I början hittar man mycket hjälp från olika handböcker och internet. Så småningom lär man sig tekniken, alltså hur man får sådana bilder som man själv vill ha med systemkameran, och inte så att det är kameran som bestämmer. I dagens läge hittar man fortfarande tips i böcker och så har vi ju internet där det finns gratis videon som man kan lära sig av om allt möjligt som hör till fotografering.

Inget kan ersätta den praktiska lärdom man kan få av en levande människa. Olika institut i Finland och ännu fler lokala kameraklubbar, som finns i hundra kommuner i Finland, erbjuder sådan utbildning. Det är en fördel att vara med i en kameraklubb för då blir man automatiskt bekant med andra hobbyfotografer vilket i sin tur ökar den naturliga gemenskapen. Det finns också en riksomfattande virtuell ungdomsgrupp “Nuoret valokuvaajat” via vilken man kan delta i fotograferandets värld. Gruppen har även lokal verksamhet på de större orterna.

Som aktiv medlem i en kameraklubb lär man sig jättemycket av erfarna fotografer som gärna delar med sig av sina kunskaper. Att titta på bilder, ge och få feedback samt frivilliga fototävlingar är väsentliga element i kameraklubbarnas verksamhet i Finland och utomlands. Detta om något gör att man växer som fotograf. Vilken tur att lärandet aldrig tar slut!

Men hur lyckas man med allt detta i praktiken? För att ta reda på det måste vi dyka djupare in föreningsverksamhetens grundprinciper. Alla föreningars verksamhet, även kameraklubbarnas, grundar sig helt och hållet på de aktiva medlemmarnas arbete för den gemensamma saken. Det är vanligen föreningarnas styrelse, som väljs årligen, som ansvarar för föreningsverksamheten. De som valts in i styrelsen får inte lön för sitt jobb utan de gör allting på grund av kärlek till sin sak. På grund av detta kan också Skatteförvaltningen anse att det är en allmännyttig organisation som inte ska tjäna pengar, dvs. inte producera ekonomisk nytta för de delaktiga. Det är självklart att ingen förening kan fungera utan pengar, eftersom det uppstår olika kostnader för att driva verksamheten. Sådana kostnader kan vara t.ex. lokalhyror, kostnadsersättning för gäster som uppträder på klubbkvällar eller åt föreningens funktionärer samt utställningskostnader.

Kameraföreningarna får merparten av sina inkomster genom medlemsavgifter. Vissa föreningar ordnar dessutom småskalig utbildning mot kostnad för sina medlemmar och andra hugade. Från kurserna får föreningen ofta nya medlemmar och genom det mer inkomster i form av medlemsavgifter. Med inkomsterna från kurserna strävar man efter att täcka deras kostnader. Om det blir pengar över från denna verksamhet underlättar det ekonomin och gör det möjligt att erbjuda bättre service åt föreningens medlemmar.

Föreningen deklarerar årligen alla utbetalda ersättningar och inkomster den fått. Allmännyttiga föreningar befrias vanligen från skatt eftersom man inte i verksamheten strävar efter vinst. Men man måste ju ändå sköta om deklarationen på ett föredömligt sätt.

Fotografering är alltså en hobby för livet och du kan till och med försörja dig med den. Du ska inte heller glömma en sådan sak, att alla bilder du tagit i något skede blir historiska för kommande generationer och deras värde kan i framtiden vara mycket mer än vad du idag kan föreställa dig. Utöver klubbverksamheten utvecklas du som fotograf med metoden En bild om dagen. Det har jag själv erfarit då jag haft en fotodagbok på internet i drygt fem år. Är du redo att börja en livslång hobby inom föreningsverksamheten i din lokala kameraklubb? Jag rekommenderar det varmt!