uusi_verokortti

Verokortti vuodelta 2020. Verokortissa näkyy ennakonpidätysprosentti, vuoden tuloraja sekä lisäprosentti. Verokortilla näkyy myös veronumero.