Ansiotulot

Verotuksessa jokaisen veronmaksajan tulot jaetaan kahteen tulolajiin: ansiotulot ja pääomatulot. Ansio- ja pääomatulojen erottaminen toisistaan on tärkeää, koska niitä verotetaan eri tavalla. Pääomatuloa on varallisuuden tuottama tulo. Kaikki muut tulot ovat ansiotuloa.

Tavallisimpia ansiotuloja ovat työstä saatu palkka ja siihen rinnastettava tulo, esimerkiksi puhelinetu. Myös eläke, etuudet (mm. työttömyyspäiväraha ja sairauspäiväraha) ja opintoraha ovat ansiotuloja.

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulosta voi osa olla ansiotuloa. Näistä tuloista erotetaan ensin pääomatulo-osuus ja loppuosa verotetaan ansiotulona.

Jotkut tulot on säädetty kokonaan verovapaiksi, kuten metsästä kerättyjen luonnonvaraisten käpyjen ja marjojen myynnistä saatu tulo.

Ansiotulot verotetaan valtionverotuksessa progressiivisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tulojen määrä vaikuttaa veroprosenttiin. Pienituloisten tuloveroprosentti on pienempi kuin suurituloisten. Kunnallis- ja kirkollisverotuksessa ansiotulot verotetaan kunnallis- ja kirkollisveroprosenttien mukaisesti.

Ansiotulojen verotusta varten tarvitset verokortin, jota voit tarvittaessa muuttaa OmaVero ‑palvelussa.

Verovuoden päättyessä sinun on hyvä tarkistaa esitäytetty veroilmoituksesi ja tehdä mahdolliset korjaukset OmaVero -palvelussa.

Ansiotulot vs. pääomatulot

 

Opetuksen tueksi

Miltä verokortti näyttää?

Klikkaa kuva auki!

Verokortilta löydät ennakonpidätysprosentin (eli prosentin joka tuloistasi pidätetään veroa), tuloraja (eli arvio vuoden aikana saamastasi palkasta) ja lisäprosentti (tulorajan ylittävältä osalta perittävä veron määrä).

 

Tehtävät

  • Paljonko maksat kotikunnallesi kunnallisveroa, jos verotettava tulosi on 20 000 euroa?
  • Vuodenvaihteen kotikunta: Muutat toiselle paikkakunnalle 30.12.2018, mille kunnalle maksat verot 1.1.2019 alkaen?
  • Tee palkkatuloa varten verokortti: Saat 9 kuukaudelta opintorahaa 250 euroa kuukaudessa. Opintorahasta menee automaattisesti veroa 10 %. Lisäksi saat palkkatuloa kesätöistä yhteensä 10 000 euroa. Paljonko palkastasi menee veroa?
  • Elinkeinonharjoittaja on saanut yrityksestään voittoa 100 000 euroa. Edellisenä vuonna toiminta oli sen sijaan tappiollista (−8 000 euroa). Yrityksen nettovarallisuus oli tappiollisena vuonna 300 000 euroa. Molemmat puolisot työskentelevät yrityksessä. Paljonko on kummankin puolison verotettava ansiotulo ja pääomatulo?
  • Saat isoäidiltä lahjaksi 20 000 euroa. Kuinka paljon siitä pitää maksaa lahjaveroa?
  • Veroilmoitukseesi on valmiiksi merkitty tiettyjä vähennyksiä, mutta osaa vähennyksistä pitää itse vaatia. Pitääkö sinun vaatia itse ansiotulovähennystä veroilmoituksessasi?

Lisämateriaalia

Suomen verotus selkokielellä -esitys on tehty sisällöltään ja sanastoltaan yleiskieltä helpommaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu esimerkiksi maahanmuuttajille tai muille ihmisille, joiden on hankala lukea yleiskieltä. Esityksessä määritellään tärkeimmät verotuksen käsitteet ja kerrotaan esimerkiksi, mitä ovat verokortti ja veroilmoitus.

Suomen verotus selkokielellä (ppt)

Noin 50 minuutin Verotietoa nuorille -tietoisku on suunnattu erityisesti toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Siinä kerrotaan muun muassa palkansaajan ja uuden yrittäjän verotuksesta, harmaan talouden haitoista sekä Verohallinnon suosituimmista verkkopalveluista. Esitys koostuu erilaisita videoista. Voit rakentaa sisällöstä omalle luokallesi sopivan.

Verotietoa nuorille -tietoisku