Ansiotulot

Verotuksessa jokaisen veronmaksajan tulot jaetaan kahteen tulolajiin: ansiotulot ja pääomatulot. Ansio- ja pääomatulojen erottaminen toisistaan on tärkeää, koska niitä verotetaan eri tavalla. Pääomatuloa on varallisuuden tuottama tulo. Kaikki muut tulot ovat ansiotuloa.

Tavallisimpia ansiotuloja ovat työstä saatu palkka ja siihen rinnastettava tulo, esimerkiksi puhelinetu. Myös eläke, etuudet (mm. työttömyyspäiväraha ja sairauspäiväraha) ja opintoraha ovat ansiotuloja.

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulosta voi osa olla ansiotuloa. Näistä tuloista erotetaan ensin pääomatulo-osuus ja loppuosa verotetaan ansiotulona.

Jotkut tulot on säädetty kokonaan verovapaiksi, kuten metsästä kerättyjen luonnonvaraisten käpyjen ja marjojen myynnistä saatu tulo.

Ansiotulot verotetaan valtionverotuksessa progressiivisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tulojen määrä vaikuttaa veroprosenttiin. Pienituloisten tuloveroprosentti on pienempi kuin suurituloisten. Kunnallis- ja kirkollisverotuksessa ansiotulot verotetaan kunnallis- ja kirkollisveroprosenttien mukaisesti.

Ansiotulojen verotusta varten tarvitset verokortin, jota voit tarvittaessa muuttaa OmaVero ‑palvelussa.

Verovuoden päättyessä sinun on hyvä tarkistaa esitäytetty veroilmoituksesi ja tehdä mahdolliset korjaukset OmaVero -palvelussa.

Ansiotulot vs. pääomatulot

 

Opetuksen tueksi