Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Verohallinto

PL 325, 00052 VERO

puh. 029 512 000 (vaihde)

Käyntiosoite:

Kirjaamo

Vääksyntie 4, Helsinki

Verohallinnon tietosuojavastaava:

Noora Kontro

Taito von Konow

PL 325, 00052 VERO

puh. 029 512 000 (vaihde)

Rekisterin käyttötarkoitus sekä tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sivuston kävijäseuranta. Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään suostumus erikseen.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 6 artiklan 1 a –alakohdan mukainen suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen). Suostumuksen voi peruuttaa sivuston asetuksissa, joihin pääsee vasemmassa alareunassa sijaitsevan asetukset-painikkeen kautta. 

IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään tietosuoja-asetuksen 6 artiklan e –alakohdan ja tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 2 kohdan nojalla.

 

Käyttäjistä kerätyn rekisterin tietosisältö: Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

– käyttäjän anonymisoitu ip-osoite

– kaupunki ja maa

– vierailun kellonaika  

– käytetyt sivut  

– selain ja selainversio

– sivustolla tehdyt toimenpiteet (klikkaukset)

– verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut sivuille

– vierailijalle annetaan yksilöivä ID.  

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään suostumus erikseen.

Tietojen säilytysaika: Tietoja säilytetään 13 kuukautta. 

Säännönmukaiset tietolähteet: 

Sivusto käyttää Matomo Analytics -palvelua.

Henkilötietojen käsittelijät

G-Works Oy (sivuston ylläpitäjä)

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö: 

Sivusto käyttää evästeitä, ns. keksejä (cookies). Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka sivusto lähettää käyttäjän tietokoneelle sivustoa selattaessa.

Evästeet mahdollistavat käyttäjän seuraamisen ja yksilöimisen niin, että käyttäytymistä sivustolla voidaan seurata. Evästeiden avulla saadaan esimerkiksi tieto siitä, miltä sivustolta käyttäjä on tullut sivustolle ja millä tavalla käyttäjä on sivustolla käyttäytynyt. Näitä tietoja käytetään sivuston kehittämiseen paremmaksi ja helpommin käytettäväksi.

Ilman evästeitä yksittäisen käyttäjän ja session seuraaminen olisi huomattavasti vaikeampaa. 

Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja:

  • käyttäjän anonymisoitu ip-osoite 
  • kaupunki ja maa
  • vierailun kellonaika  
  • käytetyt sivut  
  • selain ja selainversio
  • sivustolla tehdyt toimenpiteet (klikkaukset)
  • verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut sivuille
  • vierailijalle annetaan anonyymi yksilöivä ID. 

Evästeillä kerättyjä tietoja ei käytetä yksittäisen käyttäjän tunnistamiseen. Voit halutessasi kytkeä evästeet pois päältä sivuston asetuksissa. Asetukset löytyvät sivuston vasemman alareunan kuvakkeen takaa.

Huomioithan kuitenkin, että sivustolla voi olla toimintoja, jotka eivät välttämättä ilman evästeitä toimi lainkaan.

 

Rekisterin suojaus: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Automaattinen päätöksenteko: Asianomaisen tietoihin ei kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Rekisteröidyn oikeudet: Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Lisätietoa ja yhteydenotto-ohjeet voit lukea Tietojen käsittely ja tietosuoja Verohallinnossa –sivulta (vero.fi).