Saavutettavuusseloste

Verohallinto pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja asiointipalvelunsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Verokampus.fi-verkkosivustoa ja on laadittu 1.2.2024. 

Vaatimustenmukaisuustilanne

Verokampus.fi-palvelu on uudistettu ja uusi versio julkaistu joulukuussa 2023.

Tämä verkkosivusto täyttää lain vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sovellettava lainsäädäntö ei kata sisältöä

Seuraavat sisällöt tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö ei kata niitä.

  • Sivustolta ohjataan Verohallinnon hallinnoimille sosiaalisen median kanaville (Facebook, X (ent. Twitter), Instagram, LinkedIn), jolla on ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä. Tällaisessa videosisällössä ei ole tekstitystä eikä kuvailutulkkausta. Aiemmin kuin 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille! Voit ottaa yhteyttä tämän verkkolomakkeen kautta.

Verokampus.fi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Verohallinnon viestintä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Lain ja siirtymäajan puitteissa Verohallinto pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon sisällä palautteen antamisesta.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö