Vad?

Skattecampus hjälper dig att begripa vad beskattning betyder. Anvisningarna och exemplen på sajten hjälper dig att komma i gång med dina skatteärenden.

För vem?

Skattecampus är avsedd för alla som behöver hjälp med att sköta sina skatteärenden eller att begripa hur beskattningssystemet fungerar.

Hur?

Skatteinformation innehåller anvisningar för att sköta egna skatteärenden. Exempel innehåller sju anvisningar och Beskattningssystemet i Finland klargör hur beskattningen fungerar.