Ulkomaille töihin tai opiskelemaan?

Oletko saanut opiskelupaikan tai työpaikan ulkomailta? Tai muutatko muuten vakituisesti pois Suomesta? Sinulla on varmasti monta käytännön asiaa hoidettavana. Muutto voi vaikuttaa myös verotukseen, ja siksi kokosimme tälle sivulle ohjeita ja vastauksia yleisimpiin verokysymyksiin, joita ulkomaille muuttajalla voi olla.

Vaikka muutat pois Suomesta, voit silti olla Suomessa verovelvollinen. Se tarkoittaa sitä, että sinun täytyy maksaa veroa Suomeen. Tilanteen mukaan voit olla joko yleisesti verovelvollinen tai rajoitetusti verovelvollinen.

 • Jos olet yleisesti verovelvollinen, maksat Suomeen veroa kaikista tuloistasi, myös ulkomailta saamistasi tuloista. Jos maksat veroja myös ulkomaille, ne otetaan kuitenkin huomioon Suomen verotuksessa. Et siis joudu maksamaan kaksinkertaista veroa. 
 • Jos olet rajoitetusti verovelvollinen, maksat Suomeen veroa vain niistä tuloista, jotka saat Suomesta. Ulkomailta saamistasi tuloista ei silloin tarvitse maksaa veroa Suomeen.

Yleensä olet yleisesti verovelvollinen Suomeen muuttovuoden ja vielä kolmen seuraavan vuoden ajan. Tätä kutsutaan verotuksessa kolmen vuoden säännöksi. Sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa Verohallinnolle, että muutat ulkomaille. Riittää, että teet siitä muuttoilmoituksen. Muista kuitenkin ilmoittaa Suomen veroilmoituksessa sekä ulkomailta että Suomesta saamasi tulot. Se riittää meille tiedoksi muutosta.

Jos taas olet rajoitetusti verovelvollinen, sinun pitää ilmoittaa Suomen veroilmoituksessa vain ne tulot, joita saat Suomesta. Ulkomaan tuloja ei tarvitse ilmoittaa.

Jos muutat ulkomaille pysyvästi, arvioimme tilannetta sen mukaan, millaisia siteitä sinulle jää Suomeen eli onko sinulla muuton jälkeenkin Suomessa esimerkiksi puoliso tai asunto. Lähtökohta on, että maksat kaikista tuloistasi veroa Suomeen muuttovuoden ja kolmen seuraavan vuoden ajan (eli olet yleisesti verovelvollinen Suomessa), jos vähintään yksi näistä ehdoista täyttyy:

 1. Sinulle jää Suomeen aviopuoliso 
 2. Sinulle jää Suomeen asunto 
 3. Sinulle jää Suomeen muu kiinteistö kuin kesämökki 
 4. Kuulut edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Tarkista sosiaaliturvaan liittyvät säännöt ja ohjeet Kelan sivuilta 
 5. Harjoitat yritystoimintaa Suomessa. 
 6. Työskentelet Suomessa. 

Jos yksikään näistä ehdoista ei täyty, on mahdollista, että olet Suomessa vain rajoitetusti verovelvollinen jo ennen kuin kolmen vuoden määräaika täyttyy. Voit hakea rajoitettua verovelvollisuutta veroilmoituksessa. Ilmoita asiasta sen vuoden veroilmoituksessa, jonka aikana rajoitettu verovelvollisuus alkaa.

Jos muutat ulkomaille töihin ja työskentely kestää yli puoli vuotta, palkkaan voi soveltua niin sanottu kuuden kuukauden sääntö. Se tarkoittaa sitä, ettei sinun tarvitse maksaa ulkomailta saamastasi palkasta ollenkaan veroa Suomeen. Edellytyksenä on, että kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

 • Ulkomailla oleskelusi johtuu työstä ja jatkuu vähintään 6 kuukautta
 • Jos käyt sinä aikana Suomessa, et viivy täällä pitempään kuin keskimäärin 6 päivää kuukaudessa. 
 • Suomen ja työskentelymaan välinen verosopimus ei estä sitä, että palkkasi verotetaan työskentelymaassa.

Neuvoja ulkomailla työskentelyn verotuksesta saat kansainvälisen henkilöverotuksen palvelunumerosta 029 497 024 (puhelun hinta on matkapuhelinmaksu tai paikallisverkkomaksu).

 Jos olet töissä ulkomailla, sinun pitää silti aina tarkistaa veroilmoitus ja ilmoittaa siinä myös ulkomailla ansaitsemasi palkka. Sillä ei ole ilmoittamisen kannalta väliä, oletko ulkomailla yli vai alle 6 kuukautta. Ilmoita palkka sekä työskentelymaahan maksamasi vero veroilmoituksen kohdassa ”Ulkomaan tulot”. Ulkomaille maksamasi vero otetaan huomioon Suomen verotuksessa.

Tilanne voi kuitenkin muuttua, jos olet ulkomailla töissä yhtäjaksoisesti yli 3 vuotta (koko ulkomaille muuttamisvuoden ja kolme seuraavaa vuotta). Silloin sinusta voi tulla Suomessa niin sanotusti rajoitetusti verovelvollinen. Siinä tapauksessa ulkomaan tuloja ei tarvitse ilmoittaa Suomen veroilmoituksessa.

Teetkö ulkomailla lyhyitä, alle puoli vuotta kestäviä työjaksoja, joista ulkomainen työnantaja maksaa palkkaa? Et tarvitse ulkomailla suomalaista verokorttia, mutta käy mahdollisimman pian työskentelymaan verotoimistossa selvittämässä, miten sinun pitää hoitaa veroasiat ja maksaa verot. Selvitä myös, pitääkö sinun antaa työskentelymaahan veroilmoitus. Muista myös tehdä Suomessa muuttoilmoitus Digi- ja väestötietovirastolle.

Ilmoita Verohallinnolle tiedot tuloista, jotka saat ulkomailta. Voit ilmoittaa tiedot seuraavan vuoden keväänä esitäytetyssä veroilmoituksessa. Jos muutat pysyvästi ulkomaille, perehdy myös yleisen ja rajoitetun verovelvollisuuden eroihin ja siihen, miten ne vaikuttavat verotukseen.

Ulkomailla opiskeleminen ei vaikuta verotukseesi Suomessa, eikä sinun tarvitse ilmoittaa ulkomailla opiskelusta Verohallinnolle.

Kelan maksama opintoraha verotetaan Suomessa, vaikka opiskelisit ulkomailla. Jos sinulla ei ole opintorahan lisäksi muita tuloja, opintorahasta ei mene veroa, etkä tarvitse sitä varten verokorttia. Kela ilmoittaa opintorahan automaattisesti Verohallinnolle, ja se näkyy esitäytetyssä veroilmoituksessa, jonka saat aina keväällä.

Jos sinulla on kuitenkin kysyttävää veroasioista, saat sitä varten neuvoja kansainvälisen henkilöverotuksen palvelunumerosta 029 497 024 (puhelun hinta on matkapuhelinmaksu tai paikallisverkkomaksu).

Jos muutat ulkomaille pysyvästi, tee vakituinen osoitteenmuutos Digi- ja väestötietovirastolle. Silloin Verohallinto saa uuden osoitteesi suoraan väestörekisteristä. Digi- ja väestötietovirastolle voi tehdä myös tilapäisen osoitteenmuutoksen, mutta siitä Verohallinto ei saa automaattisesti tietoa. Jos haluat veropostin tilapäiseen osoitteeseen, ilmoita tilapäinen osoite erikseen Verohallinnolle. Osoitteenmuutos pitää tehdä kirjallisesti lomakkeella 3817.

Jos pysyvä osoitteesi muuttuu ulkomailla ollessasi, tee uusi osoitteenmuutos Digi- ja väestötietovirastolle. Jos Verohallinnolle ilmoittamasi tilapäinen osoite muuttuu, ilmoita muutoksesta suoraan Verohallinnolle. Voit tehdä osoitteenmuutoksen lomakkeella Postiosoitteen ilmoittaminen. Täytä ja tulosta lomake ja toimita se mihin tahansa verotoimistoon.

Tee muuttoilmoitus (posti.fi/muuttoilmoitus).

Ilmoita tilapäinen osoitteenmuutos Verohallinnolle (lomakkeella 3817)