Ulkomaille

 

Oletko menossa ulkomaille töihin, opiskelemaan tai asumaan vakituisesti? Sinulla on monta käytännön asiaa hoidettavana – verotus on yksi niistä.

Selvitä esimerkiksi nämä asiat:

 • Maksatko ulkomailla ansaitsemastasi palkasta veroa Suomeen vai maahan, jossa työskentelet?
 • Jos olet ulkomailla töissä yli puoli vuotta, miten se vaikuttaa verotukseesi?
 • Miten opintorahan verotuksen kanssa täytyy toimia?

Muista ilmoittaa Verohallintoon myös osoitteenmuutos ja tiedot tuloista, jotka saat ulkomailta. Jos muutat pysyvästi ulkomaille, perehdy myös yleisen ja rajoitetun verovelvollisuuden eroihin  ja siihen, miten ne vaikuttavat verotukseen.

Ulkomaille?

Jos olet Suomen kansalainen ja muutat ulkomaille, olet yleensä yleisesti verovelvollinen Suomeen muuttovuoden ja 3 seuraavan vuoden ajan. Tätä kutsutaan kolmen vuoden säännöksi. Sinusta voi tulla niin sanotusti rajoitetusti verovelvollinen aiemmin vain, jos vaadit sitä ja pystyt osoittamaan verottajalle, että sinulla ei ole verovuoden aikana mitään olennaisia siteitä Suomeen.

Yleinen verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että maksat Suomeen veroa sekä Suomessa ansaitsemistasi tuloista että ulkomailta saamistasi tuloista. Jos taas olet rajoitetusti verovelvollinen, maksat Suomeen veroa vain täältä saamistasi tuloista. Yleisesti verovelvollisena sinun pitää ilmoittaa Suomen veroilmoituksessa kaikki tulosi eli niin Suomesta kuin ulkomailtakin saamasi tulot. Rajoitetusti verovelvollisena sinun pitää ilmoittaa vain Suomesta saamasi tulot. Ulkomaan tuloja ei tarvitse ilmoittaa. Jos olet Suomessa yleisesti verovelvollinen, Suomen verotuksessa otetaan huomioon ulkomaille mahdollisesti maksamasi verot. Sinun ei siis tarvitse maksaa samasta tulosta kaksinkertaista veroa.

Jos muutat ulkomaille esimerkiksi töiden tai opiskeluiden takia niin, että asut siellä enintään 3  vuotta ja palaat sen jälkeen Suomeen, olet yleensä yleisesti verovelvollinen Suomessa. Vaikka asuntosi ja kotisi eivät säilyisi Suomessa, on sinulla kuitenkin olennaiset siteet Suomeen, sillä et ole jäämässä toiseen valtioon pysyvästi.

Jos muutat ulkomaille pysyvästi, Verohallinnon pitää arvioida, millaisia siteitä sinulla on Suomeen. Asia arvioidaan tapauskohtaisesti, ja arvioissa katsotaan aina kokonaistilanteesi. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että olennaiset siteet Suomeen ovat yleensä kolmen  ensimmäisen vuoden ajan olemassa, jos yksikin näistä ehdoista täyttyy:

 • sinulle jää Suomeen puoliso tai asunto
 • sinulle jää Suomeen muu kiinteistö kuin kesämökki
 • kuulut edelleen Suomen sosiaaliturvaan
 • harjoitat yritystoimintaa Suomessa
 • työskentelet Suomessa.

 

Ulkomaille töihin?

Teetkö ulkomailla lyhyitä, alle 6 kuukautta kestäviä työjaksoja, joista ulkomainen työnantaja maksaa palkkaa? Kun olet saapunut työskentelymaahan, käy mahdollisimman pian paikallisessa verotoimistossa selvittämässä, kuinka verot maksetaan ja veroasiat hoidetaan. Et tarvitse ulkomailla suomalaista verokorttia, koska maksat verot työskentelymaahan. Selvitä myös, pitääkö sinun antaa työskentelymaahan veroilmoitus.

Jos teet opintoihin liittyvän työharjoittelun ulkomailla, ota mukaan todistus suomalaiselta oppilaitokselta. Todistuksen perusteella voit saada pienemmän veroprosentin työskentelymaassa.

Jos teet ulkomailla töitä yli 6 kuukautta, voi palkkaasi soveltua niin sanottu kuuden kuukauden sääntö. Se tarkoittaa, ettei sinun tarvitse maksaa ulkomailta saamastasi palkasta ollenkaan veroa Suomeen, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Oleskelet työskentelymaassa työn vuoksi vähintään 6 kuukautta.
 • Et vietä sinä aikana Suomessa enempää kuin 6 päivää kuukaudessa.
 • Suomen ja työskentelyvaltion välinen verosopimus ei estä sitä, että palkkasi verotetaan työskentelyvaltiossa.

Jos olet töissä ulkomailla, sinun pitää joka tapauksessa antaa veroilmoitus Suomeen ja ilmoittaa siinä myös ulkomailla ansaitsemasi palkka. Sillä ei ole väliä, oletko ulkomailla yli vai alle 6 kuukautta. Ilmoita ulkomailta saamasi palkka sekä ulkomaille maksamasi vero veroilmoituksen kohdassa ”Ulkomaan tulot”. Ulkomailla maksamasi vero otetaan huomioon Suomen verotuksessa.

Tilanne voi muuttua, jos olet ollut ulkomailla töissä pitkään: ulkomaille muuttamisvuoden ja 3 sitä seuraavaa vuotta yhtäjaksoisesti. Silloin sinusta voi tulla Suomessa niin sanotusti rajoitetusti verovelvollinen, eikä ulkomaan tuloja tarvitse ilmoittaa Suomen veroilmoituksessa.

Neuvoja ulkomailla työskentelyyn saat kansainvälisen henkilöverotuksen palvelunumerosta 029 497 024.

Ulkomaille opiskelemaan?

Ulkomailla opiskeleminen ei vaikuta Suomessa verotukseesi, eikä ulkomailla opiskelusta tarvitse erikseen ilmoittaa Verohallinnolle. Mutta jos myös työskentelet ulkomailla, sinun täytyy ilmoittaa ulkomaan tulot Suomen veroilmoituksessa. Olet Suomessa niin sanotusti yleisesti verovelvollinen muuttovuoden sekä kolme seuraavaa vuotta. Jos asut ulkomailla pitempään, sinusta voi tulla Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Silloin sinun ei tarvitse ilmoittaa ulkomaan tuloja Suomen veroilmoituksessa.

Kelan maksama opintoraha verotetaan Suomessa, vaikka opiskelisitkin ulkomailla. Kela tekee opintorahastasi automaattisesti 10 %:n ennakonpidätyksen, joten sinun ei tarvitse erikseen hankkia verokorttia opintorahaa varten. Kela myös ilmoittaa opintorahan automaattisesti Verohallinnolle. Opintoraha siis näkyy esitäytetyssä veroilmoituksessa, jonka saat aina keväällä.

Jos muutat ulkomaille pysyvästi, Verohallinto saa osoitetietosi suoraan väestörekisteristä, kun teet osoitteenmuutoksen maistraattiin. Jos teet vain tilapäisen osoitteenmuutoksen maistraattiin esimerkiksi opiskeluiden ajaksi, ei tieto tule suoraan Verohallinnolle. Ilmoita osoitteenmuutos silloin erikseen Verohallinnolle. Osoitteenmuutos on tehtävä kirjallisesti. Voit tehdä osoitteenmuutoksen lomakkeella 3817. Täytä ja tulosta lomake ja toimita se mihin tahansa verotoimistoon. Jos pysyvä osoitteesi muuttuu ulkomailla ollessasi, sinun on tehtävä uusi osoitteenmuutos maistraattiin ja tilapäisestä osoitteesta myös Verohallinnolle.

Neuvoja ulkomailla opiskelemiseen saat kansainvälisen henkilöverotuksen palvelunumerosta 029 497 024.