Tehtäväpaketti 3: verovähennykset

Tehtävien tavoite: materiaalien sekä tehtävien avulla opiskelija hahmottaa yleisimmät palkansaajan ja yrittäjän verovähennykset sekä tavat ilmoittaa vähennyksistä Verohallinnolle.

Tehtävien vaativuustaso: keskivaikea

Tehtävien materiaalit

Omat verot -osion verovähennykset-sisältö ja Verohallinnon vähennyksistä kertova TikTok-video. TikTok-videon katsominen ei ole välttämätöntä, sillä tehtäviin voi vastata myös pelkän verovähennykset-sisällön avulla.

Videolla tutustutaan verovähennyksiin. Verovähennyksien suuruus lasketaan pois vuoden aikana saaduista tuloista. Ne siis pienentävät verotettavan tulon määrää.

Tulonhankkimisvähennys viittaa kuluihin, joita sinulle aiheutuu palkkatulon hankkimisesta. Esimerkiksi työhuoneeseen liittyvät kulut tai itse ostetut työvälineet kuuluvat tämän vähennyksen alle.

Kaikilta palkansaajilta vähennetään automaattisesti 750 € tulonhankkimismenoja. Jos sinulle on aiheutunut tulonhankkimiskuluja sitä enemmän, ilmoita kaikkien kulujen yhteissumma veroilmoituksella.

Toinen yleinen vähennys on työpaikan ja kodin väliset matkakulut. Matkakulut lasketaan lähtökohtaisesti halvimman julkisen liikennevälineen mukaan. Omavastuu tässä vähennyksessä on 750 €, mutta jos sinulle on aiheutunut kuluja sitä enemmän, ilmoita kaikkien kulujen yhteissumma veroilmoituksella. Mahdollista työnantajan tarjoamaa työmatkaetua sinun ei tarvitse huomioida, koska siitä Verohallinto saa tiedot suoraan työnantajalta.

Kotitalousvähennystä voit saada esimerkiksi remonttikuluista. Omavastuuosuus kotitalousvähennyksessä on 100 € ja vähennyksen piiriin kuuluu myös ostettu siivoustyö sekä hoito- ja hoivatyö.

Näille kaikille vähennyksille löytyy OmaVerosta oma täydennettävä kohtansa. Lisätietoa muista vähennyksistä ja tarkemmat ohjeet voit lukea osoitteesta vero.fi/vähennykset.

Tutustu materiaaliin ja vastaa kysymyksiin. 

  1. Mitä verovähennys tarkoittaa?
  2. Anna esimerkki verovähennyksestä, joka tehdään automaattisesti. Keneltä kaikilta kyseinen automattinen verovähennys tehdään?
  3. Voiko ammattikoulussa tai lukiossa opiskelemiseen liittyvistä kuluista saada verovähennystä
  4. Osa verovähennyksistä tehdään automaattisesti ja osasta pitää itse ilmoittaa. Nora haluaa ilmoittaa lisäyksiä omiin verovähennyksiinsä. Miten se onnistuu?