Pääomatulot

Pääomatulot ovat omaisuuden tuottoa, omaisuuden luovutuksesta saatu voittoa tai muu sellaista tuloa, jota varallisuuden katsotaan kerryttäneen. Näitä tuloja ovat esimerkiksi vuokratulot, luovutusvoitot ja korkotulot.

Pääomatulosta maksetaan veroa valtiolle. Pääomatulojen veroprosentti on 30 000 euroon asti 30 %. Jos pääomatulojen määrä ylittää 30 000 euroa, ylimenevästä osuudesta maksetaan veroa 34 %. Verotettava pääomatulo määräytyy bruttotulon ja siitä tehtävien vähennysten perusteella. Pääomatulosta voidaan verotuksessa vähentää muun muassa tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet kulut.

Vuokratulot

Vuokratuloa syntyy, kun annat esimerkiksi omistamasi asunnon, auton, veneen tai koneen toisen käyttöön ja saat vuokrauksesta rahaa. Vuokratuloa ovat vuokran lisäksi vuokralaisen maksamat muut maksut, kuten vesimaksu tai autopaikan vuokra. Alivuokralaisen sinulle maksama vuokra on myös veronalaista pääomatuloa.

Kaikki vuokratulot ja niihin kohdistuvat kulut pitää ilmoittaa joka vuosi verotuksessa. Vaikka tuloista ei kulujen vähentämisen jälkeen jäisikään verotettavaa vuokratuloa, tiedot pitää silti ilmoittaa.

Ilmoita vuokratulot

Vuokratuloista voit maksaa verot joko verokortilla eli nostamalla ennakonpidätysprosenttiasi tai ennakkoveroina eli erillisillä maksulapuilla. Sinun pitää joka tapauksessa ilmoittaa vuokratulot joka vuosi huolimatta siitä, missä vaiheessa maksat niistä verot.

Yrittäjän tai maataloudenharjoittajan tuloihin saattaa sisältyä vuokratuloa, esimerkiksi pellon vuokraa. Tällainen vuokratulo ei kuitenkaan ole pääomatuloa, vaan se lasketaan mukaan elinkeinotoiminnan tai maatalouden yritystuloon.

Luovutusvoitto

Luovutusvoitoksi kutsutaan voittoa, joka syntyy omaisuuden myynnistä. Luovutusvoittoa voi syntyä, kun myyt esimerkiksi asunnon, arvopapereita tai rahastoja.

Luovutusvoitto tarkoittaa omaisuuden myyntihinnan ja ostohinnan erotusta, jossa myyntihinta on isompi kuin ostohinta. Luovutusvoitto on tuloa sille verovuodelle, jolloin kauppa tehdään.

Jos myyntihinta on pienempi kuin ostohinta, kyseessä on luovutustappio. Tässä tapauksessa verotettavaa tuloa ei synny lainkaan. Luovutustappio vahvistetaan verotuksessa, ja verottaja vähentää luovutustappion automaattisesti tulevista pääomatuloista.

Veroilmoituksessa näkyy aina erikseen

  • luovutustappioiden kokonaissumma
  • määrä, jonka verran luovutustappioita on hyödynnetty kyseisen verovuoden verotuksessa
  • verovuosi, joka on luovutustappioiden viimeinen vähentämisvuosi.

Luovutusvoiton veron voit maksaa etukäteen lisäennakkona, ennakkoveroina tai vasta lopullisessa verotuksessa jäännösverona. Joissakin tapauksissa, kuten arvopapereissa ja rahastoissa, pankki pidättää luovutusvoiton veron ja ilmoittaa sen vuosi-ilmoituksella verottajalle. Silloin vero hoituu jo myyntihetkellä ja tieto näkyy esitäytetyllä veroilmoituksella valmiina.

Osa luovutusvoitoista voi olla kokonaan verovapaata. Esimerkiksi oman kodin myynnistä ei tarvitse maksaa veroa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Olet omistanut asunnon vähintään 2 vuotta.
  • Sinä tai joku perheestäsi on asunut asunnossa omistusaikana vähintään 2 vuoden ajan. Perheeseen lasketaan mukaan puoliso ja alaikäiset lapset.
  • Omistus- ja asumisajan pitää olla yhtäjaksoista – 2 vuoden ajassa ei saa olla katkoja.

Verovapaita ovat myös voitot, jotka saat omien tavaroidesi – kuten sohvan – myynnistä. Tällaisen omaisuuden luovutusvoitot voivat saman vuoden aikana olla yhteensä alle 5 000 euroa. Toisin sanoen voit myydä yli 5 000 eurolla, mutta yhteenlasketun voiton pitää olla alle 5 000 euroa.

Opetuksen tueksi

Tehtävät

  • Minkälainen tulo on pääomatuloa?
  • Mikä on pääomatulojen veroprosentti tänä vuonna?
  • Jere saa vuokratuloa asunto-osakehuoneistosta 1 200 euroa kuukaudessa koko vuodelta. Jere maksaa yhtiövastiketta 200 euroa kuukaudessa. Huoneiston jääkaappi meni rikki, ja Jere osti uuden hintaan 249 euroa. Jere otti asunnon ostamista varten velkaa 100 000 euroa, josta hän maksaa korkoja 2 500 euroa vuodessa. Mistä summasta Jere maksaa veroa? Entä kuinka paljon veroa hänen pitää maksaa?
  • Myyt omassa käytössäsi olleita vaatteita 500 eurolla, mummolta saadun astiaston 300 eurolla ja sohvan 200 eurolla. Paljonko maksat veroa?

Lisämateriaalia

Suomen verotus selkokielellä -esitys on tehty sisällöltään ja sanastoltaan yleiskieltä helpommaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu esimerkiksi maahanmuuttajille tai muille ihmisille, joiden on hankala lukea yleiskieltä. Esityksessä määritellään tärkeimmät verotuksen käsitteet ja kerrotaan esimerkiksi, mitä ovat verokortti ja veroilmoitus.
Suomen verotus selkokielellä (ppt)

Noin 50 minuutin Verotietoa nuorille -tietoisku on suunnattu erityisesti toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Siinä kerrotaan muun muassa palkansaajan ja uuden yrittäjän verotuksesta, harmaan talouden haitoista sekä Verohallinnon suosituimmista verkkopalveluista. Esitys koostuu erilaisita videoista. Voit rakentaa sisällöstä omalle luokallesi sopivan.

Oppilaitosten veropäivän tallenne

Katso myös Verotietoa – Muut tulot.