Töihin

Touko–kesäkuussa moni opiskelija suuntaa kesätöihin. Töitä kannattaa aina etsiä avoimin mielin. Pohdi, minkälaiset työt ja mikä ala sinua kiinnostavat. Kesätyöt eivät välttämättä liity tulevaan ammattiisi, mutta kaikesta työkokemuksesta on tulevaisuudessa hyötyä.

Kesätyö on erinomainen mahdollisuus saada käytännön kokemusta työelämästä. On myös mukava tienata omaa rahaa. Kesätöiden kautta saatat myöhemmin saada osa-aikaisen tai kokoaikaisen työn. Muista, että myös kesätöistä pitää maksaa veroa. Muista myös verokortti!

Onnea työnhakuun!

Verokortti

Kaikki yli 15-vuotiaat saavat vuosittain postitse verokortin, joka pitää antaa työnantajalle. Verokortista työnantaja näkee, paljonko palkastasi menee veroa.

Portaikkoverokortin saat, jos olet 15–18-vuotias tai nuorempi ja olet saanut aikaisemmin palkkatuloa vähemmän kuin 15 000 euroa. Portaikkoverokortin saavat postissa myös ne alle 21-vuotiaat, joiden tulot ovat enintään 1 210 euroa kuukaudessa.

Portaikkoverokortissa on kolme eri tulorajaa. Esimerkiksi vuonna 2017 tulorajat ovat seuraavat:

  • Ensimmäinen tuloraja on 0–10 300 euroa. Ennakonpidätysprosentti on yleensä 0 % tai vähän isompi.
  • Toinen tuloraja on 10 300–17 650 euroa. Verohallinto laskee sopivan veroprosentin.
  • Kolmas tuloraja on 17 650 euroa ylittävälle osalle. Sen ennakonpidätysprosentti on aina 40 %.

Päätoimen verokortin saat silloin, kun saat palkkatuloa yli 15 000 euroa tai jos olet täysi-ikäinen ja saat tuloja yli 1 210 euroa kuukaudessa. Päätoimen verokortti kannattaa antaa yleensä sille työnantajalle, jolta saat vuoden aikana eniten palkkaa eli josta saat pääasiassa tulosi. Päätoimen verokortissa on yksi tuloraja ja sen mukaan laskettu perusprosentti. Verokortissa näkyy myös aina lisäprosentti. Jos tulorajasi ylittyy, työnantaja käyttää ylimenevästä osasta lisäprosenttia eli isompaa prosenttia.

 

Sivutuloverokortin saat päätoimen verokortin mukana. Sivutuloverokortti kannattaa antaa yleensä sille työnantajalle, jolta saat vuoden aikana pienemmät tulot kuin pääasialliselta työnantajaltasi.

Sivutuloverokortteja on kahdenlaisia:

  • Toisissa on perus- ja lisäprosentti sekä vuosikohtainen tuloraja, johon asti työnantaja voi käyttää perusprosenttia.
  • Toisissa on vain yksi prosentti, joka on sama kuin päätulon lisäprosentti eikä siinä ole tulorajaa ollenkaan.

Sivutuloverokorttia voit aina kopioida useammalle työnantajalle, jos haluat. Muista kuitenkin aina seurata, että verokorttiin merkitty tuloraja ei ylity.

 

Muuta verokorttia tarvittaessa

Kun saat vuoden alussa verokortin tai verokortit, arvioi koko vuoden tulosi ja tarkista, onko arviosi suurempi kuin verokorttiin merkityt summat.

Jos palkkasi ylittää selvästi verokorttiin merkityn tulorajan, verokorttia kannattaa muuttaa: Voit kirjautua Verokortti verkossa -palveluun ja tehdä itsellesi uuden verokortin. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, voit tilata verokortin soittamalla numeroon 029 497 000. Jos et toimita verokorttia työnantajallesi, palkastasi menee veroa 60 %.

Jos alkuperäinen verokorttisi on portaikkoverokortti, ei uusi verokortti eli muutosverokortti voi koskaan olla portaikkoverokortti. Tässä tapauksessa verokortiksi tehdään päätoimen tai sivutoimen verokortti.

Verokortti verkossa -ohjevideo

Freelanceverokortti

Jos sinulla on vähintään 4–5 eri työnantajaa, sinulle sopii freelanceverokortti.

Freelanceverokortissa on yksi veroprosentti ja yksi vuosituloraja. Samaa vuositulorajaa käytetään siis kaikkiin palkkatuloihisi. Veroprosentti muodostuu arvioimiesi vuositulojen mukaan.

Sinun ei tarvitse antaa alkuperäistä freelanceverokorttia työnantajille. Voit antaa heille samasta verokortista kopion tai näyttää verokorttia. Muista, että sinun pitää itse seurata verokortin vuositulorajaa. Toisin sanoen sinun täytyy pitää kirjaa siitä, kuinka paljon olet tienannut bruttona yhteensä kaikista työsuhteista vuoden aikana.

Jokaiselta työnantajalta saamastasi viimeisimmästä palkkalaskelmasta näet aina kertymän, eli kuinka paljon olet tienannut bruttona vuoden alusta. Jos yhteenlasketut tulosi kaikista työsuhteista ylittävät verokorttiin merkityn vuositulorajan, sinun kannattaa tehdä uusi verokortti. Muuten saatat joutua maksamaan mätkyjä eli jäännösveroja.

Miltä verokortti näyttää?

Klikkaa kuvat auki!

Alkuvuodesta automaattisesti postissa saapuva verokortti, josta voi valita A- tai B-tulorajan.
Portaikkoverokortti on käytössä 15-21-vuotiailla ja sitä nuoremmilla palkansaajilla. Jos teet muutoksia verokortin tulorajoihin, uusi verokorttisi tulee olemaan muutosverokortti.
Muutosverokortti jossa on B-tuloraja. Saat muutosverokortin, jos teet itse muutoksia verokorttisi tietoihin. B-verokortilla on yksi tuloraja koko vuodelle. B-vaihtoehto on sopiva epätasaisesti tuloja saavalle, eli esimerkiksi opiskelijalle.
Freelanceverokortti sopii sinulle, jos sinulla on yli 4-5 työnantajaa. Verokortissa on yksi veroprosentti, jota käytetään kaikkiin palkkatuloihisi. Veroprosentti muodostuu arvioimiesi vuositulojen mukaan. Jos tulosi ylittävä arvion, sinun kannattaa tehdä uusi verokortti. Alkuperäistä freelanceverokorttia ei tarvitse antaa työnantajalle, vaan voit antaa kopion siitä.

Veronumero

Jokaisella verovelvollisella on oma veronumero. Näet oman veronumerosi verokortistasi. Jos olet töissä rakennustyömaalla, sinulla on oltava kuvallinen henkilökortti, johon veronumerosi on merkitty.

Myös opiskelijoilla ja opettajilla täytyy olla veronumero, jos he liikkuvat rakennustyömaalla. Veronumero voi olla merkittynä esimerkiksi oppilaitoksen korttiin, joka toimii samalla henkilökorttinasi.

Verohallinto pitää rakennusalan työntekijöistä erillistä veronumerorekisteriä. Voit tarkistaa, onko veronumerosi merkitty rekisteriin. Jos veronumeroasi ei ole veronumerorekisterissä, voit pyytää sen merkitsemistä. Soita Veronumero-palvelunumeroon 029 497 070. Myös työnantajasi voi soittaa puolestasi.

Kilometrikorvaukset ja päivärahat

Työnantaja voi korvata tilapäisestä työmatkastasi aiheutuneita kustannuksia päivärahana tai kilometrikorvauksena. Kustannukset ovat verovapaita silloin, kun ne perustuvat todellisiin kuluihin tai verottajan vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista.

Työnantaja voi maksaa työmatkasi ajalta päivärahaa, jos määränpää on yli 15 kilometrin päässä asunnostasi tai varsinaisesta työpaikastasi. Päivärahan määrään vaikuttaa työmatkan kesto. Päiväraha korvaa sinulle tavallista suuremmat ruokailukulut. Kun työmatkaan kuuluu ilmainen tai työnantajasi maksama ruokailu, päiväraha on pienempi.

Työnantaja voi korvata sinulle verovapaasti myös kilometrikorvauksia. Verohallinto antaa joka vuosi erikseen päätöksen kilometrikorvausten määristä. Määrään vaikuttaa esimerkiksi se, onko kyseessä oma auto, työsuhdeauto ja onko kyydissä lisäksi muita matkustajia.

Verotuksessa työmatka tarkoittaa tilapäistä matkaa, jonka teet työtehtävien takia. Asunnon ja työpaikan välinen matka ei ole siis verotuksessa työmatka. Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut saat vähentää omassa verotuksessasi halvimman, yleensä julkisen kulkuneuvon, mukaan.

Jos työnantajasi ei korvaa työmatkastasi aiheutuneita matkakuluja, voit vähentää kulut verotuksessa tulonhankkimiskuluina. Matkakulut ilmoitetaan silloin todellisten kustannusten mukaan. Jos olet käyttänyt työmatkaan julkista kulkuneuvoa, kuten junaa, bussia tai metroa, voit vähentää matkakulut sen mukaan, kuinka paljon lippu maksoi. Muita kulkuneuvoja voivat olla esimerkiksi oma auto tai työsuhdeauto.

Tulonhankkimiskuluissa ei ole varsinaista omavastuuta, mutta verotuksessa tuloista vähennetään vain se osa kuluista, joka ylittää yleisen tulonhankkimisvähennyksen määrän.

Verokampus haastatteli kesätyöntekijöitä