Töihin

Touko–kesäkuussa moni opiskelija suuntaa kesätöihin. Töitä kannattaa aina etsiä avoimin mielin. Pohdi, minkälaiset työt ja mikä ala sinua kiinnostavat. Kesätyöt eivät välttämättä liity tulevaan ammattiisi, mutta kaikesta työkokemuksesta on tulevaisuudessa hyötyä.

Kesätyö on erinomainen mahdollisuus saada käytännön kokemusta työelämästä. On myös mukava tienata omaa rahaa. Kesätöiden kautta saatat myöhemmin saada osa-aikaisen tai kokoaikaisen työn. Muista, että myös kesätöistä pitää maksaa veroa. Muista myös verokortti!

Onnea työnhakuun!

Verokortti

Uusien lakimuutosten myötä verokortteja uudistetaan vuonna 2019, ja jo 1.11.2018 alkaen lasketut verokortit ovat näiden uusien säännösten mukaisia.

Entinen portaikkoverokortti korvataan oletuspalkkaverokortilla. Tämä tarkoittaa, että

  • alle 16-vuotiaille pidätysprosentti vuonna 2019 on 0 %
  • 16 – 21 -vuotiaille pidätysprosentti vuonna 2019 on 2 %
  • silloin kun tulot ovat samat kuin oletuspalkan tuloraja ja korkeintaan 15 000 euroa, ennakonpidätysprosentti lasketaan 15 000 euron oletuspalkan mukaan.  

Myös freelance verokortti poistuu kokonaan.

 

Verokortissa on jatkossa ennakonpidätysprosentti, tuloraja ja lisäprosentti. Tulorajallisessa verokortissa on yksi tuloraja koko vuoden tuloille, ja kausikohtaisia tulorajoja ei enää ole.

Palkkatuloja ei enää erotella pää- ja sivutuloihin, vaan kaikille palkkatuloille määrätään yksi ennakonpidätysprosentti. Sama verokortti käy kaikille palkkatuloille ja kaikki suorituksen maksajat käyttävät samaa verokorttiin merkittyä ennakonpidätysprosenttia.

Verokortille merkitään myös lisäprosentti ja tuloraja. Tulorajan ylittymisen jälkeen maksaja pidättää veron lisäprosentin mukaan.

Verokortin esittäminen suorituksen maksajalle tai muulle pidätysvelvolliselle riittää. Verokorttia ei enää ole tarpeen antaa työnantajalle.

 

Muuta verokorttia tarvittaessa

Kun saat vuoden alussa verokortin, arvioi koko vuoden tulosi ja tarkista, onko arviosi suurempi kuin verokorttiin merkityt summat.

Jos palkkasi ylittää verokorttiin merkityn tulorajan, verokorttia kannattaa muuttaa. Muutosverokortin voit tehdä itsellesi OmaVero -palvelussa 1.11.2018 alkaen. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, voit tilata verokortin soittamalla numeroon 029 497 000. Jos et toimita/näytä verokorttia työnantajallesi, palkastasi menee veroa 60 %.

Sinun on itse seurattava tulojesi kertymistä kalenterivuoden aikana ja huolehdittava tulorajan riittävyydestä. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, jos sinulla on monta työnantajaa. Sinun on myös itse huolehdittava verokortin säilyttämisestä, koska verokorttia ei enää anneta työnantajalle. Jos yhteenlasketut tulosi kaikista työsuhteista ylittävät verokorttiin merkityn vuositulorajan, saatat joutua maksamaan mätkyjä eli jäännösveroja. Tulojen ja niistä toimitettujen ennakonpidätysten määriä voit seurata tulorekisteristä ja OmaVerosta.

Pelkkä veroprosentin oma-aloitteinen korottaminen on edelleenkin mahdollista ilmoittamalla siitä maksajalle. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tulorajaan, jonka korottaminen tai alentaminen vaatii muutosverokortin.

Verokortti verkosta -ohjevideo

Miltä verokortti näyttää?

Klikkaa kuva auki!

Verokortilta löydät ennakonpidätysprosentin (eli prosentin joka tuloistasi pidätetään veroa), tuloraja (eli arvio vuoden aikana saamastasi palkasta) ja lisäprosentti (tulorajan ylittävältä osalta perittävä veron määrä).

Veronumero

Jokaisella verovelvollisella on oma veronumero. Näet oman veronumerosi verokortistasi. Jos olet töissä rakennustyömaalla, sinulla on oltava kuvallinen henkilökortti, johon veronumerosi on merkitty.

Myös opiskelijoilla ja opettajilla täytyy olla veronumero, jos he liikkuvat rakennustyömaalla. Veronumero voi olla merkittynä esimerkiksi oppilaitoksen korttiin, joka toimii samalla henkilökorttinasi.

Verohallinto pitää rakennusalan työntekijöistä erillistä veronumerorekisteriä. Voit tarkistaa, onko veronumerosi merkitty rekisteriin. Jos veronumeroasi ei ole veronumerorekisterissä, voit pyytää sen merkitsemistä. Soita Veronumero-palvelunumeroon 029 497 070. Myös työnantajasi voi soittaa puolestasi.

Kilometrikorvaukset ja päivärahat

Työnantaja voi korvata tilapäisestä työmatkastasi aiheutuneita kustannuksia päivärahana tai kilometrikorvauksena. Kustannukset ovat verovapaita silloin, kun ne perustuvat todellisiin kuluihin tai verottajan vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista.

Työnantaja voi maksaa työmatkasi ajalta päivärahaa, jos määränpää on yli 15 kilometrin päässä asunnostasi tai varsinaisesta työpaikastasi. Päivärahan määrään vaikuttaa työmatkan kesto. Päiväraha korvaa sinulle tavallista suuremmat ruokailukulut. Kun työmatkaan kuuluu ilmainen tai työnantajasi maksama ruokailu, päiväraha on pienempi.

Työnantaja voi korvata sinulle verovapaasti myös kilometrikorvauksia. Verohallinto antaa joka vuosi erikseen päätöksen kilometrikorvausten määristä. Määrään vaikuttaa esimerkiksi se, onko kyseessä oma auto, työsuhdeauto ja onko kyydissä lisäksi muita matkustajia.

Verotuksessa työmatka tarkoittaa tilapäistä matkaa, jonka teet työtehtävien takia. Asunnon ja työpaikan välinen matka ei ole siis verotuksessa työmatka. Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut saat vähentää omassa verotuksessasi halvimman, yleensä julkisen kulkuneuvon, mukaan.

Jos työnantajasi ei korvaa työmatkastasi aiheutuneita matkakuluja, voit vähentää kulut verotuksessa tulonhankkimiskuluina. Matkakulut ilmoitetaan silloin todellisten kustannusten mukaan. Jos olet käyttänyt työmatkaan julkista kulkuneuvoa, kuten junaa, bussia tai metroa, voit vähentää matkakulut sen mukaan, kuinka paljon lippu maksoi. Muita kulkuneuvoja voivat olla esimerkiksi oma auto tai työsuhdeauto.

Tulonhankkimiskuluissa ei ole varsinaista omavastuuta, mutta verotuksessa tuloista vähennetään vain se osa kuluista, joka ylittää yleisen tulonhankkimisvähennyksen määrän.

Verokampus haastatteli kesätyöntekijöitä