Uppgiftspaket 3: skatteavdrag

Mål med uppgifterna: med hjälp av materialet och uppgifterna får studerandena en förståelse för de vanligaste skatteavdragen för löntagare och företagare samt för hur avdrag ska anmälas till Skatteförvaltningen.

Uppgifternas kravnivå: medelsvår

Material till uppgifterna

Skatteavdrag-innehållet i delen Min skatt.

Ta del av materialet och besvara frågorna.

  1. Vad avses med skatteavdrag?
  2. Ge ett exempel på ett skatteavdrag som görs automatiskt. För vilka alla görs det aktuella skatteavdraget automatiskt?
  3. Går det att få skatteavdrag för kostnader som hänför sig till studier vid yrkesskola eller gymnasium?
  4. Vissa skatteavdrag görs automatiskt, och vissa ska du anmäla själv. Nora vill anmäla tillägg i sina skatteavdrag. Hur ska hon göra?