Utomlands

Ska du jobba, studera eller flytta permanent utomlands. Du har många praktiska saker att fixa – beskattningen är en av dem.

 Ta reda på bland annat det här:

 •  Betalar du skatt på din lön i Finland eller i arbetsstaten?
 • Om du jobbar utomlands mer än i ett halvt år, hur inverkar detta på beskattningen?
 • Hur ska man göra med beskattningen av studiepenning?

Glöm inte att göra en adressändring till Skatteförvaltningen samt meddela dina utlandsinkomster. Om du flyttar utomlands permanent ska du även sätta dig in i skillnaden mellan allmän och begränsad skattskyldighet och hur dessa inverkar på beskattningen.

 

Åka utomlands?

Om du är finsk medborgare och flyttar utomlands är du vanligen allmänt skattskyldig till Finland under det år du flyttar samt de tre påföljande åren. Detta kallas treårsregeln. Du kan bli så att säga begränsat skattskyldig tidigare endast om du ber om det och kan visa Skatteförvaltningen att du inte under skatteåret har haft någon väsentlig anknytning till Finland.

Allmän skattskyldighet innebär att du betalar skatt i Finland både på de inkomster du har härifrån och din utlandsinkomst. Om du är begränsat skattskyldig betalar du bara skatt i Finland på inkomster som du tjänat här. Som allmänt skattskyldig ska du i din finska skattedeklaration ange alla dina inkomster, alltså de från Finland och de från utlandet. Som begränsat skattskyldig deklarerar du endast de inkomster som du har från Finland. Utlandsinkomster behöver inte deklareras. Om du är allmänt skattskyldig i Finland beaktas alla de skatter du eventuellt har betalat utomlands i den finska beskattningen. Du behöver alltså inte betala dubbel skatt på samma inkomst.

Om du flyttar utomlands t.ex. för att jobba eller studera på så sätt att du bor där högst i tre år och sedan återvänder till Finland är du vanligen allmänt skattskyldig här. Trots att du inte lämnar hem eller bostad kvar i Finland har du ändå väsentliga band hit, eftersom du inte har tänkt bli i den andra staten för evigt.

Om du flyttar permanent utomlands måste Skatteförvaltningen avgöra vilka band du har till Finland. Ärendet avgörs från fall till fal och vid bedömningen ser man till din helhetssituation. På ett allmänt plan kan man säga att en väsentlig anknytning till Finland existerar under de tre första åren om ett av följande villkor uppfylls:

 

 • du lämnar din make/maka eller en bostad i Finland.
 • du har en annan fastighet än en sommarstuga kvar i Finland
 • du omfattas fortsättningsvis av det finländska socialskyddet.
 • du bedriver företagsverksamhet i Finland.
 • du arbetar i Finland.

Jobba utomlands?

Jobbar du utomlands i perioder som är kortare än sex månader och din utländska arbetsgivare betalar din lön? Då du har anlänt till arbetsstaten ska du så fort som möjligt besöka den lokala skattebyrån och ta reda på hur skatterna betalas och ärendena sköts. Du behöver inget finskt skattekort utomlands eftersom du betalar skatt i arbetsstaten. Ta samtidigt reda på om du ska lämna in en skattedeklaration för dina inkomster i arbetsstaten.

Om du gör en utlandspraktik i samband med studierna, ta med betyget från den finska läroanstalten. På basis av betyget kan du få en lägre skatteprocent i arbetslandet.

Om du jobbar utomlands längre än sex månader kan den så kallade sexmånadersregeln tillämpas på din lön. Den innebär att du inte alls behöver betala skatt i Finland på din utlandsinkomst om alla följande villkor uppfylls:

 

 • Du vistas i arbetsstaten minst sex månader p.g.a. jobbet.
 • Under denna tid vistas du inte i Finland mer än sex dagar per månad.
 • Skatteavtalet mellan Finland och arbetsstaten hindar inte att din lön beskattas i arbetsstaten.

Om du jobbar utomlands måste du i vilket fall som helst lämna in en skattedeklaration i Finland och där även ange den lön du tjänat utomlands. Det spelar ingen roll om du är utomlands mer eller mindre än sex månader. Uppge din utländska lön och den skatt du betalat utomlands på skattedeklarationens punkt “Utlandsinkomster”. Den skatt du betalat utomlands beaktas i beskattningen i Finland.

Situationen kan ändras om du har jobbat utomlands länge; i ett sträck det år du flyttade utomlands plus de tre följande åren. Då kan du bli så att säga begränsat skattskyldig i Finland och måste inte deklarera utlandsinkomst här.

Du får råd om att jobba utomlands på servicetelefonen för internationell personbeskattning 029 497 024.

Studera utomlands?

Att studera utomlands inverkar inte på din beskattning i Finland och du behöver inte meddela Skatteförvaltningen om att du studerar utomlands. Men om du jobbar utomlands måste du deklarera dina utlandsinkomster till Finland. Du är så att säga allmänt skattskyldig under året du flyttade och de tre påföljande åren. Om du bor en längre tid utomlands kan du bli begränsat skattskyldig i Finland. Då behöver du inte deklarera din utlandsinkomst i Finland.

Från och med januari 2019 drar FPA inte längre automatiskt av en förskottsinnehållning på 10 % från studiepenningen. Om du inte har andra inkomster utöver studiepenningen tas ingen skatt på den och då behöver du inte separat skaffa ett skattekort för studiepenning. FPA meddelar också studiepenningen automatiskt till Skatteförvaltningen. Studiepenningen syns alltså på den förhandsifyllda skattedeklaration som du alltid får på våren.

Om du flyttar utomlands permanent får Skatteförvaltningen din adress direkt från befolkningsregistret när du gör en adressändring till magistraten. Om du ändrar din adress tillfälligt till magistraten, t.ex. för studier, får Skatteförvaltningen inte dina uppgifter. Då ska du meddela din ändrade adress till Skatteförvaltningen. Addressändring ska göras skriftligt. Du kan göra adressändringen med blankett 3817. Fyll i och skriv ut blanketten och lämna in den till vilken skattebyrå som helst. Om din permanenta adress ändras medan du är utomlands ska du göra en adressändring till magistraten och även om en tillfällig adress till Skatteförvaltningen.

Du får råd om studier utomlands på servicetelefonen för internationell personbeskattning 029 497 024.