Utomlands

Ska du jobba, studera eller flytta permanent utomlands. Du har många praktiska saker att fixa – beskattningen är en av dem.

 Ta reda på bland annat det här:

  •  Betalar du skatt på din lön i Finland eller i arbetsstaten?
  • Om du jobbar utomlands mer än i ett halvt år, hur inverkar detta på beskattningen?
  • Hur ska man göra med beskattningen av studiepenning?

Glöm inte att göra en adressändring till Skatteförvaltningen samt meddela dina utlandsinkomster. Om du flyttar utomlands permanent ska du även sätta dig in i skillnaden mellan allmän och begränsad skattskyldighet och hur dessa inverkar på beskattningen.