Catering-yrittäjä

Clarissa valmistuu pian kokiksi ammattikoulusta. Hän on jo opintojen ohella työskennellyt perhetutun catering-yrityksessä. Into oman yrityksen perustamiseen on vain kasvanut, kun ammattiin valmistuminen lähestyy. Clarissa päättää edistää unelmaansa omasta, italialaista ruokaa tarjoavasta catering-yrityksestä. 

Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjyys on Clarissalle uutta. Hän päättää ottaa yhteyttä paikalliseen uusyrityskeskukseen saadakseen apua yrityksen perustamiseen. 

Uusyrityskeskuksessa Clarissalle vinkataan, että aluksi kannattaa tehdä liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelman tarkoitus on tiivistää ajatukset yrityksen tehtävästä, toiminta-alueesta, tuotteista tai palveluista, asiakaskunnasta, rahoituksesta ja mahdollisista riskeistä. Heti kun liiketoimintasuunnitelma on tehty, Clarissa voi tarvittaessa hakea starttirahaa. Se auttaa varmistamaan oman toimeentulon yrityksen alkutaipaleella. 

Aloita starttirahan hakeminen ottamalla yhteyttä TE-palveluihin (tyomarkkinatori.fi)

Osana yritystoiminnan suunnittelua Clarissa miettii tilanteeseensa sopivaa yhtiömuotoa. Hän pohtii erityisesti osakeyhtiön ja toiminimen välillä. Osakeyhtiö tuntuu lopulta sopivimmalta vaihtoehdolta. Clarissa päättää perustaa osakeyhtiön aluksi yksin. Hän nimeää ystävänsä Tuuren hallituksen varajäseneksi. Osakeyhtiön täytyy pitää niin sanottua kahdenkertaista kirjanpitoa. Sen Clarissa päättää jättää paikallisen tilitoimiston hoidettavaksi. 

Lue muut yrityksen perustamisen vaiheet (yrittajat.fi)

Lue lisää eri yhtiömuodoista (yrittajat.fi)

Catering-yritys tarvitsee myös tilat ruokien valmistamiseen ja esimerkiksi tarjoilu- sekä kuljetustarvikkeiden säilyttämiseen. Toimitilan valitsemisessa ja sen soveltuvuuden arvioinnissa pitää ottaa huomioon elintarvikehygienia. Paikallinen elintarvikevalvonta auttaa tarvittaessa Clarissaa jo tilojen hankkimisvaiheessa. 

Lue lisää Ruokaviraston elintarvikeyrityksen perustamisen ohjeesta (ruokavirasto.fi)

Ensimmäiset suunnitelmat alkavat olla valmiina, joten Clarissa päättää ryhtyä tuumasta toimeen ja perustaa osakeyhtiön. Perustaminen on helpointa sähköisesti Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän nettisivuilla. Kun Clarissa täyttää ja lähettää perustamisilmoituksen, tieto yrityksestä siirtyy Patentti- ja rekisterihallituksen eli PRH:n kaupparekisteriin ja Verohallinnolle. 

Palveluita tai tuotteita myyvä yritys on usein arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin voi ilmoittautua samalla, kun tekee perustamisilmoituksen. Clarissan kirjanpitäjä tilitoimistossa auttaa arvonlisäveroilmoituksien ja arvonlisäveron maksamisen kanssa. Catering-toiminnassa arvonlisävero on 14 % palvelun hinnasta. 

Yrityksen perustamisilmoitus (ytj.fi)

Lue lisää arvonlisäverosta (vero.fi)

Osakeyhtiön perustamisen jälkeen Clarissa muotoilee vielä yhtiön perustamissopimuksen, johon sisältyy myös yhtiöjärjestys. Uusyrityskeskus auttaa tarvittavien dokumenttien kanssa. Tuure toimii Clarissan yrityksen hallituksen varajäsenenä, mutta kaikki osakkeet jäävät vielä toistaiseksi Clarissalle. 

Yrittäjänä Clarissa vastaa itse eläketurvastaan. Käytännössä Clarissan pitää hankkia YEL-vakuutus ja maksaa sen eläkevakuutusmaksut. 

Lue lisää Yrittäjän eläketurvasta (tyoelake.fi)

Yritystoiminnan verotus 

Yritystoiminnan tuloista pitää maksaa verot itse vuoden mittaan eli saman vuonna kuin tuloja on. Sitä varten pitää hakea Verohallinnolta ennakkoveroa. Uuden yrittäjän ennakkovero perustuu arvioon siitä, mikä on yrityksen tulos ensimmäiseltä vuodelta. Tuloksella tarkoitetaan yrityksen voittoa eli sitä osuutta, joka yritystoiminnan tuloista jää plussan puolelle, kun tuloista on vähennetty yritystoiminnan kulut. 

Ennakkoveron hakemista varten Clarissa arvioi yrityksen tulot ja kulut. 

Kuluja ovat esimerkiksi 

  • tilavuokra 
  • hankinnat, joita Clarissan pitää tehdä uutta yritystoimintaa varten, esimeriksi tarjoiluastiat ja ruoanvalmistusvälineet 
  • palkat, joita Clarissa maksaa itselleen tai muille 

Yritystoiminnan perustamisvaiheen jälkeen Clarissa pääsi työn touhuun ja sai catering-yrityksen menestymään ennakoitua paremmin! 

Tiivistelmä: 

Clarissa on valmistumassa kokiksi ammattikoulusta. Hän on työskennellyt perhetutun catering-yrityksessä jo opintojensa ohella. Clarissa päättää perustaa oman catering-yrityksen. Hän ottaa yhteyttä paikalliseen Uusyrityskeskukseen saadakseen apua liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ja yrityksen perustamiseen. 

Clarissa valitsee yhtiömuodoksi osakeyhtiön ja nimeää ystävänsä Tuuren hallituksen varajäseneksi. Clarissa ostaa tilitoimistolta apua osakeyhtiön kirjanpitoon. Catering-yritys tarvitsee myös tilat ruokien valmistukseen ja tarjoilu- sekä kuljetustarvikkeiden säilyttämiseen. Clarissa huomioi elintarvikehygienian vaatimukset ja tekee myöhemmin tarvittavat ilmoitukset Ruokavirastolle. 

Clarissa perustaa osakeyhtiön sähköisesti (nettisivuilla ytj.fi) ja ilmoittautuu samalla ilmoituksella Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Yrityksen perustamisen jälkeen Clarissa hankkii YEL-vakuutuksen vastatakseen omasta eläketurvastaan. Clarissan pitää maksaa ennakkoveroa yrityksen arvioidusta tuloksesta eli voitosta. Clarissa arvioi ennakkoveroa varten yrityksensä tulot ja kulut. Kuluja ovat esimerkiksi tilavuokra, uudet tarjoiluastiat ja Clarissan omat palkat. 

Clarissan muistilista: 

  • Saat apua yrityksen perustamiseen paikallisesta uusyrityskeskuksesta. 
  • Ilmoita yritys kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (ytj.fi). 
  • Järjestä yrityksen kirjanpito. Voit hoitaa kirjanpidon itse tai ostaa sen palveluna tilitoimistolta. 
  • Jos käytät tilitoimistoa, valtuuta sieltä saamasi kirjanpitäjä ilmoittamaan tietoja verkossa puolestasi Suomi.fi-valtuudella. Ohjeet suomi.fi-valtuutuksen antamiseen
  • Huolehdi omasta eläketurvastasi hankkimalla YEL-vakuutus. 
  • Selvitä elintarvikeyrityksen tiloihin ja valvontaan liittyvät asiat Ruokaviraston sivuilta.