Käsityöharrastaja

Nora on jo usean vuoden ajan valmistanut harrastuksenaan vaatteita, koruja ja sisustusesineitä. Hän esittelee töitään TikTok-tilillä. Se on saanut paljon seuraajia, jotka ovat halunneet ostaa Noran tekemiä tuotteita.

Nora ei saanut kesätöitä, joten hän päättää käyttää enemmän aikaa uusien tuotteiden valmistukseen, niiden markkinointiin TikTokissa ja myyntiin omilla nettisivuillaan. Nora hankkii materiaaleja tuotteiden valmistamista varten ja uudet kuvaustarvikkeet entistäkin laadukkaampien TikTok-videoiden kuvaamiseksi. Nora neuvottelee myös paikallisen sisustusliikkeen yrittäjän kanssa sopimuksen, jolla hän saa tuotteitaan myymälään myyntiin. Sisustusliikkeen omistaja saa 10 % tuotteiden myyntihinnasta.

Noran toiminta on pientä ja hän harjoittaa sitä harrastuksenomaisesti, joten hänen ei tarvitse vielä perustaa omaa yritystä. Tuotteista saatu myyntivoitto on Noralle verotettavaa ansiotuloa. Hän pitää kirjaa tuloistaan ja menoistaan. Myyntivoittoa on se osuus myyntitulosta, joka jää jäljelle, kun Nora on vähentänyt tuloista kaikki tuotteiden valmistamiseen ja myyntiin liittyvät menot. Hän saa vähentää tuloista materiaalihankinnat, kuvaustarvikkeet sekä sen osan myyntituloista, jonka sisustusliikkeen omistaja ottaa itselleen (10 %). 

Nora ilmoittaa harrastustoiminnan tulot ja menot seuraavana keväänä esitäytetyssä veroilmoituksessa kohdassa Muut ansiotulot. 

Noran muistilista:

  • Pidä muistiinpanoja tuloista ja menoista. 
  • Ilmoita tuotteiden myyntitulot ja niihin kohdistuvat kulut veroilmoituksessa OmaVero -palvelussa veroilmoituksen kohdassa ”Muut ansiotulot”. 
  • Selvitä, pitääkö sinun ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Se on pakollista, jos myyntien yhteismäärä ylittää 15 000 euroa vuoden aikana. 
  • Säilytä kuitit ja tositteet itselläsi vähintään 3 vuoden ajan (maksuvuoden lopusta laskettuna).