Hantverksamatör

Nora har redan i många år framställt kläder, smycken och inredningsartiklar som hobby. Hon presenterar sina arbeten på ett TikTok-konto. Kontot har fått många följare som har velat köpa Noras produkter.

Nora fick inget sommarjobb. Därför bestämmer hon sig för att använda mer tid till att framställa nya produkter, marknadsföra dem på TikTok och sälja dem på sin webbplats. Nora köper material för att framställa produkter samt en ny inspelningsutrustning för att spela in TikTok-videor av allt högre kvalitet. Nora förhandlar också fram ett avtal med en lokal företagare med inredningsbutik om att sälja sina produkter i butiken under sommaren. Ägaren av butiken får tio procent av försäljningspriset på produkterna.

Noras verksamhet är småskalig och hon bedriver den som en hobby. Därför behöver hon inte starta ett eget företag just nu. Försäljningsvinsten på produkterna är beskattningsbar förvärvsinkomst för Nora. Hon för bok över sina inkomster och utgifter. Med försäljningsvinst avses den del av försäljningsinkomsten som blir kvar efter att Nora dragit av alla kostnader för att framställa och sälja produkterna. Från inkomsterna får hon dra av de köpta materialen, inspelningsutrustningen och den del av försäljningsinkomsterna som ägaren av inredningsbutiken har tagit ut för sig själv (tio procent).

Följande sommar anmäler Nora inkomsterna av och utgifterna för hobbyverksamheten i punkten Övriga förvärvsinkomster i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Noras kom ihåg-lista

  • Gör anteckningar över inkomster och utgifter.
  • Anmäl försäljningsinkomsterna och kostnaderna för produkterna i punkten Övriga förvärvsinkomster i skattedeklarationen i MinSkatt.
  • Utred om du ska anmäla dig som momsskyldig. Det är obligatoriskt om den sammanlagda försäljningen är större än 15 000 euro per år.

Spara kvittona och verifikationerna i minst tre år (räknat från slutet av betalningsåret).