Parturi-kampaaja / toiminimiyrittäjä

Yrityksen perustaminen 

Vastavalmistunut parturi-kampaaja Benjamin on päättänyt ryhtyä yrittäjäksi. Hänen kotikaupungissaan on parturi-kampaamo, jossa on yhteensä neljä niin kutsuttua vuokratuolia. Benjamin päättää vuokrata yhden paikan. Samalla hänestä tulee yksi yhteisen liiketilan yrittäjistä. 

Yritysmuodoksi Benjamin on valinnut toiminimen. Hän täyttää perustamisilmoituksen ja ilmoittautuu samalla arvonlisäverovelvolliseksi ja ennakkoperintärekisteriin. Kirjanpidon hän päättää ostaa palveluna tilitoimistosta. 

Ohjeet perustamisilmoituksen täyttämiseen (vero.fi)

Ennakkoperintärekisteri ja ennakkovero 

Yrittäjän verotus poikkeaa joissain asioissa palkansaajan verotuksesta. Verohallinto laskee ennakkoveron, joka Benjaminin pitää itse maksaa. Ennakkoveron määrä perustuu Benjaminin ilmoittamaan arvioon siitä, kuinka paljon hän saa yritystoiminnasta voittoa vuoden aikana.  

Toimintaansa aloittavan liikkeen- tai ammatinharjoittajan pitää arvioida elinkeinotoiminnan verotettavan tuloksen määrä ja ilmoittaa arvio perustamisvaiheessa. Tällä perusteella Verohallinto laskee yrittäjälle ennakkoveron. Arviota voi muuttaa missä vaiheessa vuotta tahansa olemalla yhteydessä Verohallintoon. Seuraavina vuosina ennakkoverojen määrä perustuu aiempien vuosien tuloksiin. Saat tilisiirtolomakkeet ennakkoveron maksamista varten Verohallinnolta postitse. Maksutiedot näkyvät kuitenkin aina myös OmaVerossa. 

Arvonlisävero

Koska Benjamin on arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, hänen pitää ottaa liiketoiminnassa huomioon myös arvonlisävero. Se on vero, jonka myyjä lisää tuotteen tai palvelun hintaan ja jonka ostaja maksaa. Arvonlisäveron verokanta eli arvonlisäveroprosentti vaihtelee tuotteen tai palvelun tyypin mukaan. Esimerkiksi Benjaminin tekemän kampaamo- tai parturityön hintaan pitää lisätä 24 % arvonlisäveroa. Benjamin perii siis asiakkailtaan 24 % arvonlisäveroa.

Arvonlisävero ei ole Benjaminin tuloa, vaan Benjaminin pitää tilittää se eteenpäin Verohallinnolle. Samalla Benjamin ilmoittaa myös ne arvonlisäverot, jotka hän on itse maksanut hankkiessaan tuotteita kampaamo- ja parturityötä varten – ne hän saa vähentää tilitettävistä veroista.  

Benjaminin muistilista:

  • Tee yrityksen perustamisilmoitus (ytj.fi). 
  • Ilmoita yrityksesi tarvittaessa kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (ytj.fi). 
  • Järjestä yrityksen kirjanpito. Voit hoitaa kirjanpidon itse tai ostaa sen palveluna tilitoimistolta. 
  • Jos käytät tilitoimistoa ja kirjanpitäjää, valtuuta kirjanpitäjä ilmoittamaan tietoja verkossa puolestasi Suomi.fi-valtuudella. Ohjeet suomi.fi-valtuutuksen antamiseen
  • Muista tarvittaessa hankkia YEL-vakuutus. Lue lisää Yrittäjän eläketurvasta (tyoelake.fi)