Dam- och herrfrisör / firmaföretagare

Etablering av företag

Benjamin, nyutexaminerad dam- och herrfrisör, har beslutat att bli företagare. I hans hemstad finns en hårsalong med sammanlagt fyra så kallade hyrstolar. Benjamin beslutar att hyra en stol. Då blir han också en av företagarna i den gemensamma affärslokalen.

Benjamin har valt firma som företagsform. Han fyller i etableringsanmälan och anmäler sig som momsskyldig och till förskottsuppbördsregistret. Han beslutar att köpa en bokföringstjänst från en revisionsbyrå.

Anvisningar om ifyllande av etableringsanmälan (vero.fi).

Förskottsuppbördsregistret och förskottsskatt

Beskattningen av företagare skiljer sig i vissa hänseenden från beskattningen av löntagare. Skatteförvaltningen räknar ut förskottsskatten som Benjamin ska betala själv. Beloppet på förskottsskatten bygger på Benjamins uppskattning av hur mycket han får vinst från företagsverksamheten under året i fråga. 

Rörelseidkare och yrkesutövare som inleder verksamhet ska uppskatta det beskattningsbara resultatet för näringsverksamheten och anmäla uppskattningen i etableringsfasen. På basis av uppskattningen räknar Skatteförvaltningen ut förskottsskatten för företagaren. Du kan ändra uppskattningen när som helst under året genom att kontakta Skatteförvaltningen. Under de därpå följande åren bygger förskottsskatten på de tidigare årens resultat. Skatteförvaltningen skickar dig giroblanketter för betalning av förskottsskatten per post. Du kan dock alltid se betalningsuppgifterna i MinSkatt.

Moms

Eftersom Benjamin är införd i registret över momsskyldiga, ska han också beakta momsen i affärsverksamheten. Med moms avses den skatt som försäljaren lägger till priset på en produkt eller en tjänst och som köparen ska betala. Momssatsen varierar beroende på vilken typ av produkt eller tjänst det är fråga om. Benjamin ska till exempel lägga moms 24 procent till sitt damfrisörsarbete eller herrfrisörsarbete. Han tar alltså ut moms 24 procent av sina kunder.

Momsen utgör inte inkomst för Benjamin, utan Benjamin ska redovisa momsen till Skatteförvaltningen. Då anmäler Benjamin också den moms som han har betalat själv när han har köpt olika produkter för dam- och herrfrisörsarbetet, och får dra av momsen från den redovisade skatten. 

Benjamins kom ihåg-lista:

  • Gör en anmälan om etablering av ett företag (ytj.fi).
  • Anmäl vid behov ditt företag till handelsregistret, förskottsuppbördsregistret och registret över momsskyldiga (ytj.fi).
  • Ordna företagets bokföring. Du kan sköta bokföringen själv eller köpa en bokföringstjänst från en revisionsbyrå.
  • Om du anlitar en revisionsbyrå och en bokförare, ska du befullmäktiga bokföraren att anmäla uppgifter på nätet för din räkning med Suomi.fi-fullmakt. Anvisning om hur du ger Suomi.fi-fullmakt.
  • Kom ihåg att teckna en FöPL-försäkring om det behövs. Läs mer om Företagares pension (tyoelake.fi).