Verkkosivujen suunnittelija / kevytyrittäjä

Max opiskelee verkkosivujen käyttöliittymämuotoilua. Hän päättää jo opintojen ohella haastaa itseään ja kokeilla suunnittelijan taitojaan työelämässä. Maxin pidemmän aikavälin tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä auki, ja opinnot vievät edelleen aikaa. Siksi Max päätyy osa-aikaiseen työskentelyyn freelancerina. Freelancetyö tarkoittaa käytännössä yksittäisiin toimeksiantoihin perustuvaa työskentelyä, jossa työtä tehdään itsenäisesti ilman työsuhdetta. Tällaista työskentelyä voidaan kutsua myös kevytyrittäjyydeksi. 

Max tekee palveluidensa esittelemistä varten omat verkkosivut. Hän miettii työlleen myös suuntaa antavan hinnaston. Markkinoinnin Max päättää hoitaa tavoittelemalla mahdollisia asiakkaita sähköpostitse. Sähköposteissa Max taustoittaa osaamistaan, kertoo eri palveluistaan ja esittelee aiempia, koulussa tekemiään suunnittelutöitä. 

Ensimmäinen toimeksianto on jo tulossa, joten Max päättää selvittää palkkioon ja laskutukseen liittyvät asiat. Toimeksiantojen laskutuksen Max tekee laskutuspalveluyrityksen kautta. Laskutuspalvelut ovat maksullisia. Max vertailee vaihtoehtoja tutustumalla laskutuspalveluiden nettisivuihin. 

Kun Max laskuttaa tilaajaa, Max ilmoittaa laskun summan ja tilaajan tiedot valitsemalleen laskutuspalvelulle. Laskutuspalveluyritys veloittaa summan tilaajalta ja maksaa sen jälkeen palkkion Maxille. Laskutuspalvelu voi maksaa summan joko työkorvauksena tai palkkatulona sen mukaan, mitä asiasta on yhdessä sovittu. Maxille palkkio maksetaan työkorvauksena. Työkorvausta varten Max tarvitsee uuden verokortin. Maxilla on kyllä verokortti palkkatuloa varten, mutta sitä ei voi käyttää työkorvaukseen. Max täyttää OmaVerossa laajan verokorttihakemuksen: hän valitsee OmaVerossa vaihtoehdon ”Valitse koko hakemus”. Hakemuksessa hän ilmoittaa arvion siitä, kuinka paljon työkorvauksia hän saa vuoden aikana. Ne ilmoitetaan hakemuksen kohdassa “muut tulot”. 

Laskutuspalveluyritystä hyödyntävän kevytyrittäjän pitää joissakin tapauksissa huolehtia myös eläketurvastaan ja ottaa YEL-eläkevakuutus. Max arvioi kuitenkin, että hän saa tuloja vuoden aikana vain noin 5 000 euroa. Silloin eläkevakuutus ei ole pakollinen. Tulot ovat myös niin pienet, ettei Max ole arvonlisäverovelvollinen. 

Milloin tarvitsen YEL-eläkevakuutuksen? (tyoelake.fi)

Milloin kevytyrittäjä on arvonlisäverovelvollinen? (vero.fi)

Max saa Kelalta opintorahaa sekä yleistä asumistukea. Freelancetoimintaa aloittaessaan hän ilmoittaa arvion muuttuvista tuloistaan myös Kelaan. 

Maxin muistilista: 

  • Luo omat verkkosivut palveluidesi esittelyä varten. 
  • Määrittele palvelujesi suuntaa antava hinnasto ja mieti, miten markkinoit palveluitasi. 
  • Valitse sopiva laskutuspalveluyritys, jonka kautta hoidat asiakkaiden laskuttamisen. 
  • Selvitä, saatko palkkion laskutuspalveluyritykseltä palkkana vai työkorvauksena. Täytä tarvittaessa OmaVerossa verokorttihakemus työkorvauksen verokorttia varten. 
  • Selvitä, tarvitsetko YEL-eläkevakuutuksen (tyoelake.fi). 
  • Tarkista, oletko arvonlisäverovelvollinen (vero.fi). 
  • Ilmoita arvio muuttuvista tuloistasi Kelalle, jos saat esimerkiksi opintorahaa tai yleistä asumistukea.