Webbdesigner / lättföretagare

Max studerar gränssnittsdesign för webb. Han bestämmer sig för att utmana sig själv redan vid sidan av studierna och prova sina färdigheter som designer i arbetslivet. Maxs långsiktiga framtidsplaner är fortfarande oklara, och studierna tar fortfarande tid. Därför beslutar Max att jobba deltid som frilansare. Frilansarbetet betyder i praktiken att han jobbar på enskilda uppdrag och självständigt utan ett anställningsförhållande. Ett sådant arbete kan också kallas lättföretagande.

Max tar fram en egen webbplats för att presentera sina tjänster. Han planerar också en riktgivande prislista över tjänsterna. Max bestämmer sig för att sköta marknadsföringen så att han kontaktar potentiella kunder per e-post. I e-postmeddelandena berättar Max om sina kunskaper och färdigheter och sina tjänster och presenterar sina designarbeten som han har gjort tidigare i skolan.

Det första uppdraget har redan lämnats in, varför Max börjar utreda frågor kring arvoden och fakturering. Max ska fakturera för uppdrag via ett faktureringsföretag. Faktureringstjänsterna är belagda med avgift. Max jämför olika alternativ så att han tar del av faktureringstjänsternas webbplatser.

När Max fakturerar en beställare, meddelar Max summan på fakturan och uppgifterna om beställaren till den faktureringstjänst som han valt. Faktureringsföretaget tar ut summan från beställaren och betalar sedan ut ett arvode till Max. Faktureringstjänsten kan betala ut arvodet som arbetsersättning eller som löneinkomst beroende på vad parterna har kommit överens om. Arvodet betalas ut till Max som arbetsersättning. För arbetsersättningen behöver Max ett nytt skattekort. Max har nog ett skattekort för löneinkomst, men det kan inte användas för arbetsersättningen. Max fyller i en fullständig ansökan om skattekort i MinSkatt. Där väljer han alternativet Välj den fullständiga versionen av ansökan. I ansökan ger han en uppskattning av hur stora arbetsersättningar han får under året i fråga. Arbetsersättningarna ska anges i punkten Övriga inkomster i ansökan.

I vissa situationer ska en lättföretagare som anlitar ett faktureringsföretag också se till sitt pensionsskydd och teckna en FöPL-försäkring. Max uppskattar ändå att hans inkomster under året i fråga uppgår till bara 5 000 euro. Då är det inte obligatoriskt att teckna en pensionsförsäkring. Dessutom är inkomsterna så låga att Max inte är momsskyldig.

När behöver jag en FöPL-pensionsförsäkring? (tyoelake.fi).

När är en lättföretagare momsskyldig? (vero.fi).

Max får studiepenning och allmänt bostadsbidrag från FPA. När han inleder frilansverksamhet, ger han också FPA en uppskattning av sina ändrade inkomster.

Maxs kom ihåg-lista:

  • Ta fram en egen webbplats för att presentera dina tjänster.
  • Planera en riktgivande prislista över dina tjänster och fundera på hur du ska marknadsföra dina tjänster.
  • Välj ett lämpligt faktureringsföretag via vilket du fakturerar dina kunder.
  • Utred om du får arvodet från faktureringsföretaget som lön eller arbetsersättning. Fyll i ansökan om skattekort för arbetsersättning i MinSkatt, om det behövs.
  • Utred om du behöver en FöPL-försäkring (tyoelake.fi).
  • Kolla om du är momsskyldig (vero.fi).
  • Ge FPA en uppskattning av dina ändrade inkomster, om du till exempel får studiepenning eller allmänt bostadsbidrag.