Tillgänglighetsutlåtande

Skatteförvaltningen strävar efter att se till att dess webbplats och digitala tjänster är tillgängliga enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.verokampus.fi och utlåtandet har upprättats 1.2.2024.

Läge för överensstämmelse med kraven

Tjänsten Verokampus.fi har förnyats och en ny version har publicerats i december 2023.

Denna webbplats uppfyller delvis kraven i lagen. Underlåtenhet att uppfylla kraven och undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Tillämplig lagstiftning omfattar inte innehåll

Följande innehåll och/eller funktioner är inte tillgängliga på grund av att tillämplig lagstiftning inte omfattar dem.

  • Användaren styrs från webbplatsen till Skatteförvaltningens kanaler på sociala medier som har videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020. Detta videoinnehåll saknar textning och/eller syntolkning. Enligt lagen behöver videoinnehåll som har publicerats före den 23 september 2020 inte retroaktivt göras tillgängligt eller tas bort.

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du brister i tillgängligheten? Informera oss om dem! Du kan kontakta oss med denna webblankett.

Skatteförvaltningens kommunikation ansvarar för tillgängligheten av webbplatsen verokampus.fi och hanteringen av respons.

Tillämpningsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. I enlighet med lagen och inom ramen för övergångstiden strävar Skatteförvaltningen efter att svara på respons inom två veckor senast från och med 23.9.2020.

Om du inte är nöjd med svaret kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen tillgänglighetskrav.fi som administreras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns information om hur du lämnar in klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn