Opiskelija

Lauri on 19-vuotias ja opiskelee ammattikorkeakoulussa markkinointia. Opintojen ohella hän tekee keikkatyötä vaatekaupassa. Hän saa samanaikaisesti sekä opintorahaa että palkkaa. 

Lauri tarvitsee työpaikkaansa varten uuden verokortin. Verokorttihakemuksen voi täyttää OmaVero-palvelussa. Verokorttihakemusta varten Lauri tarvitsee nämä tiedot: 

  • arvio loppuvuoden palkkatuloista 
  • tieto opintorahasta ja sen määrästä kuukausittain. 

Laurin saamat alkuvuoden tulot näkyvät jo valmiina OmaVerossa: työnantaja ja Kela ovat ilmoittaneet tiedot tulorekisteriin, ja Verohallinto on saanut tiedot sieltä. Lauri voi käyttää hakemuksessa näitä tietoja tai ilmoittaa tulot itse. Sen lisäksi Laurin pitää arvioida joko loppuvuoden tulot tai koko vuoden yhteenlasketut tulot. Jos Lauri saa opintorahan lisäksi vain vähän palkkatuloja, palkasta ei välttämättä mene paljon veroa eli verokortin veroprosentti voi olla pieni.

Lauri toimittaa uuden verokortin työnantajalle pari viikkoa ennen palkanmaksua. Jos Lauri ei olisi toimittanut verokorttia työnantajalle, työnantaja olisi pitänyt ottaa palkasta 60 % veroa.

Laurin muistilista: 

  • Kelalle ei tarvitse toimittaa verokorttia opintorahan maksamista varten. 
  • Ota palkan verokorttia tehdessäsi palkkatulon lisäksi huomioon myös opintoraha. 
  • Toimita verokortti työnantajalle hyvissä ajoin ennen palkanmaksupäivää.