Studerande

Lasse är 19 år gammal och studerar marknadsföring i yrkeshögskolan. Vid sidan av studierna har han påhugg i en klädbutik. Han får samtidigt både studiepenning och lön.

För sitt jobb behöver han ett nytt skattekort. Ansökan om skattekort kan göras i MinSkatt. Lasse behöver följande uppgifter för ansökan om skattekort:

  • en uppskattning av löneinkomsterna för resten av året
  • studiepenning och dess belopp per månad.

De inkomster som Lasse har fått under början av året visas redan i MinSkatt. Arbetsgivaren och FPA har anmält inkomsterna till inkomstregistret, och Skatteförvaltningen har fått uppgifterna ur inkomstregistret. Lasse kan använda uppgifterna i ansökan eller anmäla inkomsterna själv. Lasse ska också uppskatta inkomsterna för resten av året eller de sammanlagda inkomsterna för hela året. Om Lasse får bara låga löneinkomster utöver studiepenningen, så är skatten på lönen inte nödvändigtvis särskilt hög. Skattesatsen i skattekortet kan då vara låg.

Lasse lämnar det nya skattekortet till arbetsgivaren två veckor innan lönen betalas ut. Om Lasse inte hade lämnat skattekortet till arbetsgivaren, skulle arbetsgivaren ha varit tvungen att ta ut 60 procent skatt på lönen. 

Lasses kom ihåg-lista:

  • Du behöver inte skicka skattekortet till FPA för utbetalning av studiepenning.
  • Beakta också studiepenningen när du beställer ett skattekort för lön.
  • Lämna skattekortet till arbetsgivaren i god tid innan lönen betalas ut.